ตารางการอบรม Google for Education ทบทวน ประจำสัปดาห์
ณ ศูนย์เทเวศร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เดือน/วัน/ปี เวลา เรื่อง : ผู้สอน
Mon Jun 26, 2017 9:30am – 11:00am eMail RMUTP การใช้บริการอีเมลฟรีของ Google สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.พระนคร (name.s@rmutp.ac.th)
ผู้สอน : Nopphanan Netsakulnee
Tue Jul 4, 2017 10:00am – 11:30am Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างสื่อดิจิตอลกับการเรียนแบบดั่งเดิม สำหรับ มทร.พระนครที่มุ่งเน้นความทันสมัย ลดการใช้กระดาษ แทนที่ด้วยระบบดิจิตอล
ผู้สอน : Sompoch Kulthararom
Wed Jul 12, 2017 10:30am – 12:00pm Google Drive  คือบริการเก็บไฟล์ และซิงโครไนซ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บไฟล์ในระบบคลาวด์ ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และแชร์ไฟล์ได้ มีแอพพลิเคชั่นให้สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
ผู้สอน : Manissorn Damnoi
Thu Jul 20, 2017 11:00am – 12:30pm Google Calendar เป็นบริการจัดการตารางเวลาปฏิทิน ช่วยให้ผู้ใช้สร้าง และแก้ไขกิจกรรมในตารางปฎิทินได้ สามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนกิจกรรม เพิ่มสถานที่ กิจกรรม และสามารถเชิญผู้ใช้คนอื่นเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย
ผู้สอน : Chaovalit Somboonpattanakit
Thu Jul 27, 2017 9:00am – 10:30am Google Forms ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์ม ทำแบบทดสอบ วิเคราะห์แบบสอบถาม หรือรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ได้จากเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง และยังสามารถทำงานได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบจะบันทึกให้เองโดยอัตโนมัติ
ผู้สอน : Chawangsak Kongkerd
Fri Aug 4, 2017 9:30am – 11:00am Google Docs เป็น Word processor ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง และแก้ไขไฟล์ออนไลน์ขณะที่ทำงานร่วมกับผู้ใช้คนอื่นได้แบบเรียลไทม์ เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และเป็นแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับ Android และ iOS. Google Docs ยังเข้ากันได้กับรูปแบบไฟล์ Microsoft Words
ผู้สอน : Sutthipong Kumpang
Thu Aug 10, 2017 10:00am – 11:30am Google Sheets เป็นแอปพลิเคชั่นสเปรดชีตออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสร้าง และจัดรูปแบบสเปรดชีตร่วมกับบุคคลอื่นได้พร้อมกัน สามารถนำเข้าและแปลง Excel เป็นสเปรดชีตของ Google ได้ แชทแบบเรียลไทม์กับคนอื่น ๆ ที่กำลังแก้ไขสเปรดชีตของคุณได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างแผนภูมิจากข้อมูลได้ด้วย
ผู้สอน : Nopphanan Netsakulnee
Wed Aug 16, 2017 10:30am – 12:00pm Google Slide เป็นแอปพลิเคชั่นนำเสนองานแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้สามารถโชว์งานนำเสนอในรูปแบบภาพสร้างและเสียง สร้างและแก้ไขงานนำเสนอของคุณกับเพื่อนร่วมงานพร้อมกับแชร์ให้กับคนอื่น ๆ ได้อย่างง่าย
ผู้สอน : Manissorn Damnoi
Tue Aug 22, 2017 11:00am – 12:30pm Google Site
ผู้สอน : Sompoch Kulthararom
Mon Aug 28, 2017 1:30pm – 3:00pm Google Classroom
ผู้สอน : Chaovalit Somboonpattanakit
Tue Sep 5, 2017 2:30pm – 4:00pm Google Drive
ผู้สอน : Sutthipong Kumpang
Wed Sep 13, 2017 10:30am – 12:00pm Hang out
ผู้สอน : Chawangsak Kongkerd
Thu Sep 21, 2017 2:30pm – 4:00pm eMail RMUTP
ผู้สอน : Manissorn Damnoi
Fri Sep 29, 2017 2:00pm – 3:30pm Google Sheets
ผู้สอน : Nopphanan Netsakulnee
Thu Oct 5, 2017 1:30pm – 3:00pm Google Site
ผู้สอน : Sompoch Kulthararom
Wed Oct 11, 2017 2:00pm – 3:30pm Google Calendar
ผู้สอน : Chaovalit Somboonpattanakit
Tue Oct 17, 2017 2:30pm – 4:00pm Google Forms
ผู้สอน : Chawangsak Kongkerd
Wed Oct 25, 2017 3:00pm – 4:30pm Google Docs
ผู้สอน : Sutthipong Kumpang
Thu Nov 2, 2017 1:30pm – 3:00pm Google Slide
ผู้สอน : Manissorn Damnoi
Fri Nov 10, 2017 1:30pm – 3:00pm Hang out
ผู้สอน : Nopphanan Netsakulnee