แก้ไขระบบ Add ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการฯ ลองเข้าใช้ดูครับ  http://203.158.144.140/arit_resource/

arit_resourceupdate1 

arit_resourceupdate2
arit_resourceupdate3

โดย…สมโภชน์ กุลธารารมณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท. มทร.พระนคร