ระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://203.158.144.140/Evaluation
มีฟังก์ชั่นทำงานดังนี้
1. สามารถสร้าง แบบประเมินได้ ใส่ชื่อโครงการ ใส่วันที่จัด สถานที่จัด
2. เพิ่มรูปหัวข้อการประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเลือกหัวข้อการประเมินเป็นเหมือนเป็นตัวช่วยเพื่อให้เลือกประเมินในหัวข้อที่ถูกต้อง
3. Admin สามารถสร้าง หรือลบ หรือกำหนดวันเวลาที่จะให้แบบการประเมินขึ้นหน้าเว็บได้
4. ปรับปรุงผลการประเมินได้เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ได้
5. สามารถ Add User ให้เข้ามาใช้งานและจัดการแบบประเมินได้
ส่วนงานที่เหลือในการปรับปรุงและเพิ่มเติมฟังก์ชั่น (กำลังพัฒนา)
1. สามารถเก็บรายงาน รูปเล่ม และเก็บรูปภาพในแต่ละโครงการได้
2. เพิ่มกราฟในผลของการประเมิน
3. เพิ่มการจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายเพื่อสรุปยอดที่ใช้ได้

 ระบบประเมินการจัดฝึกอบรม