วิธีทำ Gauges Circle Tool จาก DevExpress
Gauges_Circle

ลาก Gauges Control มาวาง หลังจากนั้นปรับ Scale Range ให้มีช่วงตามที่ต้องการ จากตัวอย่างด้านล่างทำ Scale Range 4

หลังจากนั้นในส่วน Code Behide ไว้จัดการปรับแต่งค่าของ Gauges ตามที่กำหนด เช่นกำหนด Max Value กำหนดค่า เข็มชี้หรือที่เรียกว่า Needle และกำหนดค่า Range เพื่อแสดงค่าของแต่ละสี