ปรับปรุงระบบคำนวนค่าเสื่อมครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://203.158.144.140/arit_resource

สามารถเก็บข้อมูลด้วย barcode เพื่อง่ายต่อการค้นหาและการเก็บข้อมูล

– แก้ไขหน้าเพิ่มข้อมูล และหน้าแก้ไขข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ให้เก็บข้อมูล barcode
– แก้หน้าแสดงรายการครุภัณฑ์ให้สามารถยิงด้วย barcode และทำการค้นหาให้อัตโนมัติ

 

arit_resource_barcode1arit_resource_barcode2