ปรับปรุงเว็บไซต์ VLSC สำหรับ Download Software ลิขสิทธิ์จาก Microsoft
Link : vlsc.rmutp.ac.th

:: รายการปรับปรุง

1. ปรับปรุง Theme web

2. เพิ่มหน้า Stats เพื่อแสดงสถิติการดาวโหลด

3. หน้าแรกปรับปรุงให้แสดงรายการ Software ใหม่

vlsc1

vlsc2