ปรับเปลี่ยนเป็นตัวเลขอารบิก link : http://203.158.144.140/arit_ot ใช้เทคนิคการ Replace String