ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Docment System ในส่วนของการค้นหา รายการที่ปรับ – เพิ่มหมวดหมู่หัวข้อ หนังสือที่ยังไม่เปิดอ่าน และเพิ่มการค้นหาโดยระบุชื่อผู้ส่ง และวันที่ส่ง