ระบบดูเวลาการทำงานของบุคลากรจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหน้าตึกอธิการ เป็นระบบที่ทำมาเพื่อเชื่อมกับฐานข้อมูลการลงเวลาการทำงานผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดึงข้อมูลมาแสดงผ่านเว็บเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและการเรียกดูเวลาการทำงาน พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้กับระบบขอเบิกค่าล่วงเวลาการทำงานหรือค่าโอที สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/trs/Login.aspx