ระบบสมัครอบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นระบบสำหรับจัดการเกี่ยวกับการสมัคร ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนคร ฺBy Noppanan.N