ระบบสมัครอบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นระบบสำหรับจัดการเกี่ยวกับการสมัคร ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนคร

ฺBy Noppanan.N