Month: June 2014

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ เพิ่มเติมรหัสห้องและปรับแก้ไขชั้นพร้อมทั้งปรับเพิ่มส่วนของพื้นที่ห้องให้รองรับตัวเลขจำนวนมาก สามารถเข้าใช้งานได้จาก link http://bim.rmutp.ac.th/

DevExpress : ปัญหา GridView เมื่อ Update Filed ที่เป็นตัวเลขแล้วมัน Error

DevExpress : ปัญหา GridView เมื่อ Update Filed ที่เป็นตัวเลขแล้วมัน Error เช่นเมื่อพิมพ์ตัวเลขหลักพันจะมีสัญลักษณ์ลูกน้ำคันระหว่างตัวเลขสามหลักดังภาพด้านล่าง   วิธีแก้ไขคือให้คลิ้กขวาที่ ASPxGridView แล้วเลือก Column แล้วทำการปรับ Properties ของ Column ที่มีปัญหาในส่วนของ MaskSettingsดังภาพ

การสร้าง Task Scheduler ตัวอย่างการทำ auto shutdown

การสร้าง Task Scheduler ตัวอย่างการทำ auto shutdown เริ่มจากเปิด Task Scheduler ขึ้นมาซึ่งสามารถค้นหาได้จาก Control Panel->Administrative Tools->Task Scheduler ข้อดีของการทำ Task Scheduler คือเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่สั่งให้โปรแกรมทำตามในช่วงเวลาเดิมๆ ทุกวันเช่นเปิดปิดเครื่องเองเปิดปิดโปรแกรมเอง หรือบางครั้งก็มีคนนำเอาไปปั่นเว็บโดยกำหนดให้เครื่องเปิดเว็บหรือรีเฟรซเว็บนี้ในทุกๆวัน แต่การทำแบบนี้จะต้องอาศัยการทำไฟล์ .bat ซึ่งเป็นการใช้คำสั่ง command line หลังจากนั้นให้กด Next จนกระทั้ง Finish ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการสร้าง Task Scheduler ถ้าต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้โดยการคลิ้กที่ชื่อ Task Scheduler ที่เราสร้างขึ้นมา ตัวอย่างไฟล์ .bat download autoshutdown.bat

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา โดยคิดจากรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาที่ติด F นำมาคิดอัตราส่วนกับจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถเข้าใช้งานได้จาก mis.rmutp.ac.th โดยเลือกเมนู นักศึกษาและเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F หรือสามารถเข้าใช้งานได้จากเมนูด้านข้างเลือกเมนู ข้อมูลนักศึกษา และเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F เมื่อเข้ามาที่เมนูจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F ในหน้าแสดงผลจะแสดงปีการศึกษาและภาคการศึกษาให้เลือกดูตามที่ต้องการโดยคลิ้กที่ tab ด้านบนดังภาพ    

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม สามารถเข้าดูสถิติได้ที่ link http://203.158.144.140/edoc_report/report2.aspx    

DevExpress : Error New update path

DevExpress : Error New update path  เช่น Report , Core dll error วิธีแก้ให้ uninstall version เก่าออกก่อนแล้วลงอันใหม่ทับไป เพราะปัญหานี้เกิดจากตัวคอมไพลไฟล์ไม่สมบูรณ์ http://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/Q571270  

วิทยากรอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริหาร และหัวหน้างาน มทร.พระนคร ระหว่าง 2,4,5,6 มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 4 รุ่น จำนวน 250 คน    

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานโดยรวมปุ่มลงทะเบียนหนังสือเข้ากับปุ่มส่งต่อและดำเนินการ และปรับปรุงส่วนของการพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งการในหนังสือที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://edoc.rmutp.ac.th