Get Adobe Flash player

Monthly Archives: June 2014

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ เพิ่มเติมรหัสห้องและปรับแก้ไขชั้นพร้อมทั้งปรับเพิ่มส่วนของพื้นที่ห้องให้รองรับตัวเลขจำนวนมาก สามารถเข้าใช้งานได้จาก link http://bim.rmutp.ac.th/

bim1

DevExpress : ปัญหา GridView เมื่อ Update Filed ที่เป็นตัวเลขแล้วมัน Error

DevExpress : ปัญหา GridView เมื่อ Update Filed ที่เป็นตัวเลขแล้วมัน Error เช่นเมื่อพิมพ์ตัวเลขหลักพันจะมีสัญลักษณ์ลูกน้ำคันระหว่างตัวเลขสามหลักดังภาพด้านล่าง

MaskSetting0

 

วิธีแก้ไขคือให้คลิ้กขวาที่ ASPxGridView แล้วเลือก Column แล้วทำการปรับ Properties ของ Column ที่มีปัญหาในส่วนของ MaskSettingsดังภาพ
MaskSetting1

การสร้าง Task Scheduler ตัวอย่างการทำ auto shutdown

การสร้าง Task Scheduler ตัวอย่างการทำ auto shutdown เริ่มจากเปิด Task Scheduler ขึ้นมาซึ่งสามารถค้นหาได้จาก Control Panel->Administrative Tools->Task Scheduler

ข้อดีของการทำ Task Scheduler คือเราสามารถที่จะสร้างกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่สั่งให้โปรแกรมทำตามในช่วงเวลาเดิมๆ ทุกวันเช่นเปิดปิดเครื่องเองเปิดปิดโปรแกรมเอง หรือบางครั้งก็มีคนนำเอาไปปั่นเว็บโดยกำหนดให้เครื่องเปิดเว็บหรือรีเฟรซเว็บนี้ในทุกๆวัน แต่การทำแบบนี้จะต้องอาศัยการทำไฟล์ .bat ซึ่งเป็นการใช้คำสั่ง command line

autoshutdown1 autoshutdown2 autoshutdown3 autoshutdown4 autoshutdown6 autoshutdown7 autoshutdown8 หลังจากนั้นให้กด Next จนกระทั้ง Finish ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการสร้าง Task Scheduler ถ้าต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้โดยการคลิ้กที่ชื่อ Task Scheduler ที่เราสร้างขึ้นมา ตัวอย่างไฟล์ .bat download autoshutdown.bat

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา โดยคิดจากรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาที่ติด F นำมาคิดอัตราส่วนกับจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถเข้าใช้งานได้จาก mis.rmutp.ac.th โดยเลือกเมนู นักศึกษาและเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F

MIS_STD_F0

หรือสามารถเข้าใช้งานได้จากเมนูด้านข้างเลือกเมนู ข้อมูลนักศึกษา และเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F

MIS_STD_F1

เมื่อเข้ามาที่เมนูจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F ในหน้าแสดงผลจะแสดงปีการศึกษาและภาคการศึกษาให้เลือกดูตามที่ต้องการโดยคลิ้กที่ tab ด้านบนดังภาพ

MIS_STD_F2

 

 

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม สามารถเข้าดูสถิติได้ที่ link http://203.158.144.140/edoc_report/report2.aspx

สถิติการใช้งาน edoc2

 

สถิติการใช้งาน edoc3

 

สถิติการใช้งาน edoc1

DevExpress : Error New update path

DevExpress : Error New update path  เช่น Report , Core dll error วิธีแก้ให้ uninstall version เก่าออกก่อนแล้วลงอันใหม่ทับไป เพราะปัญหานี้เกิดจากตัวคอมไพลไฟล์ไม่สมบูรณ์

http://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/Q571270

 

วิทยากรอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริหาร และหัวหน้างาน มทร.พระนคร ระหว่าง 2,4,5,6 มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 4 รุ่น จำนวน 250 คน

788Z7306

 

788Z7202

 

788Z7209

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานโดยรวมปุ่มลงทะเบียนหนังสือเข้ากับปุ่มส่งต่อและดำเนินการ และปรับปรุงส่วนของการพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งการในหนังสือที่เกี่ยวข้อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://edoc.rmutp.ac.th

edoc1

edoc2

พัฒนาระบบบริหารบริการวิชาการ

Picture 2014-06-03 10_43_19

By Pamok.R