การเรียกใช้ Control object ของ MasterPage ใน Class เช่นตัวอย่างการทำ Popup Status ในหน้า Master Page และทำการเรียกใช้งานผ่าน Class โดยจะต้องอ้างอิงถึง Control ในหน้า MasterPage ด้วย

 

ControlPopup1

1. เริ่มจากวาง Control object ลงใน MasterPage ในส่วนของ <form></form>

2. สร้างไฟล์ class ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแอดโค้ดไป

สังเกตุว่ามีการใช้ Page เพื่อทำการเรียก MasterPage หลังจากนั้นจะใช้ Session ใน Class รับค่า Text เพื่อไปแสดงบน Popup ใน MasterPage ด้วย ในบทความนี้จะใช้ Popup Control ของ DevExpress ด้วย