ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental -เพิ่มส่วนของการยืมคืนและเก็บสถิติการยืมคืนแยกตามหน่วยงาน แยกตามปี -เพิ่ม MA เก็บสถานะการส่งซ่อมและค่าใช้จ่าย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/cr (ใช้ Account RMUTP Passport)