Get Adobe Flash player

ปรับปรุงเว็บไซต์ BIM เพิ่มรายงานผู้บริหาร

ปรับปรุงเว็บไซต์ BIM เพิ่มรายงานผู้บริหาร เพิ่มกราฟและรายงานและปรับให้แสดงผลไวขึ้น ปรับห้องตามปี จะมีให้เลือกปี 2556 และ 2557

เข้าใช้งานได้ที่ link bim.rmutp.ac.th

bim1

bim2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *