Get Adobe Flash player

Google จัดอันดับเว็บไซต์โดยใช้ Algorithm ใหม่เริ่ม 21 เม.ย. นี้

google-logo[1]

ทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูล ใช้งาน Application ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่เราในการทำงาน การใช้ชีวิต หรือเพื่อความบันเทิงจนเป็นกิจวัตร และถ้าหากพูดถึงเรื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ และการค้นหาข้อมูล หลาย ๆ คนอาจจะเคยเจอปัญหาเมื่อเราค้นหาข้อมูลใด ๆ บน Google ซึ่งถือ Search Engine ยอดนิยม เราอาจจะพบว่าเว็บไซต์แรก ๆ ของผลการค้นหากลายเป็นเว็บไซต์ที่ไม่รองรับการเข้าถึงด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือที่เรียกกันว่าไม่มีคุณสมบัติ Mobile-Friendly ทำให้เราต้องรอนานกว่า 3G ความเร็วสูงเราจะดาวน์โหลดเนื้อหา รูปภาพ บนเว็บไซต์นั้นเสร็จ นอกจากนั้นการใช้งานเมนู (โดยเฉพาะเมนูแบบ Mouse Hover) การเลื่อนอ่านข้อความ การดูรูปภาพ จากขนาดหน้าเว็บไซต์ที่ไม่พอดีกับมือถืออาจจะมีปัญหา ไม่สะดวกเท่ากับเข้าใช้บนคอมพิวเตอร์ปกติ เนื่องจากเจ้าของเว็บไซต์ไม่ได้คำนึงถึงผู้ใช้ที่เข้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

Google ตระหนักในเรื่องนี้จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง Algorithm ที่ใช้ในกระบวนการค้นหาใหม่ เมื่อเราค้นหาข้อมูลด้วยโทรศัทพ์มือถือ Google จะนำคุณสมบัติของ Mobile-Friendly มาร่วมคำนวนใน Algorithm ด้วย นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติ Mobile-Friendly จะมีโอกาสอยู่ในผลลัพธ์อันดับต้น ๆ ในการค้นหามากกว่า ซึ่งการเปลี่ยนแปลง Algorithm ในการจัดอันดับเว็บไซต์จะเริ่มใช้ในวันที่ 21 เมษายน 2558 นี้เป็นต้นไป (ที่มา Finding more mobile-friendly search results)

การจัดทำเว็บไซต์ให้มีคุณสมบัติ Mobile-Friendly มี 2 วิธีที่เป็นที่นิยมได้แก่

  1. Responsive Web Design (RWD)
    คือการปรับ Layout ของเว็บไซต์ให้มีความกว้างตามขนาดหน้าจอ และการจัดวาง column ต่าง ๆ ให้เหมาะกับขนาดของหน้าจอนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดดูในหน้าจอปกติเว็บไซต์จะแสดง 2 column ประกอบด้วย content และ sidebar อยู่ด้านข้าง แต่ถ้าดูในโทรศัพท์มือถือเว็บไซต์จะแสดงเพียง column เดียวโดยวาง content ไว้ด้านบนและ sidebar ไว้ด้านล่าง (สามารถศึกษา RWD ได้ที่ HTML Responsive Web Design)
  2. Mobile Website
    คือการทำเว็บไซต์อีกเว็บหรือเวอร์ชันไปเลย โดยการตรวจสอบขนาดหน้าจอหรือ Device ที่เข้าถึงเว็บไซต์ ถ้าตรวจพบว่าเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะ Redirect ไปยัง Mobile Website ซึ่ง Mobile Website ส่วนมากจะใช้วิธีการจด Domain ใหม่เช่นเว็บไซต์ปกติเป็น abc.com ส่วน Mobile Website เป็น m.abc.com หรือ abc.com/m

เว็บไซต์ มทร.พระนคร มีการเตรียมพร้อมรับมือ Algorithm ใหม่ของ Google อย่างไร ?

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีนโยายในการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ มทร.พระนคร .ให้มีคุณสมบัติ Mobile-Friendly โดยใช้วิธี Responsive Web Design เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ผ่านโทรศํพท์มือถือที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการทดสอบด้วยบริการ Mobile-Friendly Test ซึ่งจัดทำโดย Google

เว็บไซต์ มทร.พระนครเดิมซึ่งจัดทำไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

Capture

เว็บไซต์ มทร. พระนครใหม่จะนำไปใช้งานแทนเว็บไซต์เดิมในเร็ว ๆ นี้

Capture

สุดท้ายนี้ นอกจากการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณสมบัติ Mobile-Friendly เพื่อเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของเรามีอันดับสูงในการค้นหาผ่านโทรศัพท์มือถือจากการจัดอันดับเว็บไซต์โดยใช้ Algorithm ใหม่ของ Google ที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นอ่านหรือดูเนื้อหาข้อมูลได้สะดวกไปด้วยนั่นเอง