Month: June 2015

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยการใช้ Google Form [3]

หลังจากในคราวที่แล้วที่ได้นำเสนอในเรื่องการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นบน Google Drive ในส่วนของเครื่องมือปรับแต่งแบบสอบถามและประเภทของคำถามต่างๆ ในคราวนี้เราจะมากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการดูผลลัพท์แบบสอบถามหลังจากใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้นำผลไปประมวลผลหรือนำไปใช้ต่อได้ ภายหลังการนำแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ และมีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามา คำตอบนั้นจะนำมาเก็บไว้ในบัญชีของผู้สร้าง ซึ่งในการดูผลลัพธ์นั้น สามารถทำได้ดังนี้   การดูผลลัพธ์ (แบบข้อมูลดิบ) 1. จากหน้า layout ขอบแบบสอบถามออนไลน์ ให้คลิกที่ปุ่ม View Responses (ข้าง View live form) 2. เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎข้อมูลในรูปของตาราง spreadsheet (คล้ายๆ excel ที่เชื่อมคำตอบกับแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ ) แถวบนสุดจะแสดงหัวข้อคำถามที่ถาม และแถวถัดๆมาจะเป็นคำตอบ ดังตัวอย่าง ดังที่กล่าวมาในครั้งที่แล้วว่า หัวข้อคำถามประเภท scale จะให้ผลต่างจาก grid โดย scale จะแสดงค่าผลลัพธ์เป็นตัวเลข ในขณะที่ grid จะแสดงผลเป็นตัวอักษารตามค่าที่ระบุไว้   การดูผลลัพธ์ (แบบสรุปเชิงสถิติ) 1. จากหน้า layout ขอบแบบสอบถามออนไลน์ ให้ไปเมนู Responses > […]

วิธีการเปิดฟีเจอร์ Undo Send บน Gmail

ในปัจจุบันบริการ E-mail  นั้นเป็นที่นิยมใช้งานอยู่ไม่น้อย  เพราะสามารถพิมพ์ส่งจดหมาย สามารถส่งไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ในการติดต่อหาเพื่อนๆ หาญาติ หาเจ้านาย และติดต่อลูกค้า และในการส่ง e-mail แต่ละครั้งจะยกเลิกไม่ได้ จดหนั้นถึงผู้รับภายในเพียงเสี้ยววินาที ดังนั้นหากเผลอส่งเอกสารสำคัญโดยที่ส่ง E-mail ผิดคนละก็ เรื่องใหญ่แน่ๆ ยกเลิกก็ไม่ได้ด้วย  ดังนั้น Gmail ก็ได้ริเริ่มเปิดฟีเจอร์ใหม่ Undo Send ให้สามารถยกเลิกการส่งได้ ในกรณีเผลอคลิก ส่งจดหมาย ไปแล้ว แต่ส่งผิดคน วิธีการเปิดฟีเจอร์ Undo Send บน Gmail  ทำการเข้าสู่ระบบ E-mail ของคุณ จากนั้นคลิกไอคอนตั้งค่าแล้วเลือกที่ Settings ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง จากนั้นเลื่อนหน้าเว็บมาด้านล่าง จะพบ Undo Send ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Enable Undo Send แล้วเลือกเวลาที่คุณสามารถตัดสินใจกดปุ่ม undo เพื่อยกเลิกการส่งได้สามารถเลือกได้ดังนี้ 5 วินาที ,10 วินาที , 20 วินาที และ 30 วินาที ได้ตามต้องการ […]

พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฎิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร

พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฎิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร ระบบจะดึงข้อมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ หน้าตึกอธิการ และชั้น 2 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ฯ เพื่อแสดงข้อมูลการลงเวลาการทำงานในแต่ละวัน ตั้งแต่การเข้างาน และการออกงานของบุคลากร เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน โดยระบบสามารถแสดงผ่าน Web site ที่รองรับการใช้งานผ่าน PC, Laptop ตลอดจน Smart Phone และ Tablet ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Browser สามารถเข้าใช้งานได้จาก http://203.158.144.140/trs โดยกรอก username/password ที่เข้าใช้งาน Internet ภายใน มทร.พระนคร

พัฒนาระบบบันทึกการปฎิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน มทร.พระนคร

พัฒนาระบบบันทึกการปฎิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร ระบบจะดึงข้อมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือที่ถูกติดตั้งหน้าตึกสำนักงานอธิการ และ ชั้น 2 ของอาคาร 1 ครุศาสตร์ฯ เพื่อนำมาลงรายการบันทึกการทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานในการทำเรื่องเบิกค่าล่วงเวลา (OT) โดยผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/OT และเข้าใช้งานด้วย Accout RMUTP Passport (Account ที่ใช้ Internet ภายใน มทร.พระนคร)

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร ระบบจะผูกติดข้อมูลการลาจากระบบบริหารงานบุคคล (HRM) และสามารถบันทึกรายการลาผ่านหน้าเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบน PC, Notebook หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Browser ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/LeaveOnline โดยเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport (Account ที่ใช้ในการเข้า Internet ภายใน มทร.พระนคร)

Microsoft SQL Server Migration Assistant for Access

Microsoft SQL Server Migration Assistant for Access คือโปรแกรมที่สามารถ Convert Database Access  ไปยัง SQL Server Database เป็นการย้ายฐานข้อมูลจาก Microsoft Access ไปยัง  SQL Server โดยปัจจุบัน เป็น Version 6.0 สามารถรองรับการทำงานจาก Microsoft Access ตั้งแต่ Version 97 ขึ้นมาจนถึง Version ปัจจุบัน และสามารถ Migrate ไปยัง SQL Server ตั้งแต่ SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server […]