Get Adobe Flash player

Monthly Archives: June 2015

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยการใช้ Google Form [3]

Untitled

หลังจากในคราวที่แล้วที่ได้นำเสนอในเรื่องการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นบน Google Drive ในส่วนของเครื่องมือปรับแต่งแบบสอบถามและประเภทของคำถามต่างๆ ในคราวนี้เราจะมากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการดูผลลัพท์แบบสอบถามหลังจากใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้นำผลไปประมวลผลหรือนำไปใช้ต่อได้

ภายหลังการนำแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ และมีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามา คำตอบนั้นจะนำมาเก็บไว้ในบัญชีของผู้สร้าง ซึ่งในการดูผลลัพธ์นั้น สามารถทำได้ดังนี้

 

การดูผลลัพธ์ (แบบข้อมูลดิบ)
1. จากหน้า layout ขอบแบบสอบถามออนไลน์ ให้คลิกที่ปุ่ม View Responses (ข้าง View live form)

g30
2. เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎข้อมูลในรูปของตาราง spreadsheet (คล้ายๆ excel ที่เชื่อมคำตอบกับแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ )
แถวบนสุดจะแสดงหัวข้อคำถามที่ถาม และแถวถัดๆมาจะเป็นคำตอบ ดังตัวอย่าง

g31

ดังที่กล่าวมาในครั้งที่แล้วว่า หัวข้อคำถามประเภท scale จะให้ผลต่างจาก grid โดย scale จะแสดงค่าผลลัพธ์เป็นตัวเลข ในขณะที่ grid จะแสดงผลเป็นตัวอักษารตามค่าที่ระบุไว้

 

การดูผลลัพธ์ (แบบสรุปเชิงสถิติ)
1. จากหน้า layout ขอบแบบสอบถามออนไลน์ ให้ไปเมนู Responses > Show summary of responses

g32
2. ผลลัพธ์ของคำตอบที่มีคำตอบตายตัว(เช่น เลือกช้อยส์ต่างๆ)จะแสดงออกมาในรูปของการสรุปผลเป็นแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม โดยจะแบ่งแยกตามหัวข้อต่างๆ และแสดงจำนวนผู้ตอบหรือแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้นำผลไปเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น ส่วนคำตอบปลายเปิด (ที่ให้พิมพ์ตอบทั้งหลาย) จะแสดงออกมาในรูปข้อความ สามารถเลื่อนดูคำตอบทั้งหมดได้

g33 g34  g35

 

 

ทั้งนี้ คำตอบทั้งหมดที่อยู่ในตาราง สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมทางสถิติอื่นๆ เช่น SPSS ได้ โดยในการเอาไปใช้งานนั้น ผู้ใช้งานต้องแปลงคำตอบตายตัวที่อยู่ในรูปตัวอักษรให้กลายเป็นตัวเลขก่อน เช่น แปลงค่าความคิดเห็นเป็นตัวเลขต่างๆ (มากที่สุด = 5 มาก =4  ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1  เป็นต้น) ด้วยการใช้ฟังก์ชั่น find and replace เพื่อให้ข้อมูลกลายเป็นตัวเลขที่สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมทางสถิติที่รองรับต่อไป

g36

วิธีการเปิดฟีเจอร์ Undo Send บน Gmail

ในปัจจุบันบริการ E-mail  นั้นเป็นที่นิยมใช้งานอยู่ไม่น้อย  เพราะสามารถพิมพ์ส่งจดหมาย สามารถส่งไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ในการติดต่อหาเพื่อนๆ หาญาติ หาเจ้านาย และติดต่อลูกค้า และในการส่ง e-mail แต่ละครั้งจะยกเลิกไม่ได้ จดหนั้นถึงผู้รับภายในเพียงเสี้ยววินาที ดังนั้นหากเผลอส่งเอกสารสำคัญโดยที่ส่ง E-mail ผิดคนละก็ เรื่องใหญ่แน่ๆ ยกเลิกก็ไม่ได้ด้วย  ดังนั้น Gmail ก็ได้ริเริ่มเปิดฟีเจอร์ใหม่ Undo Send ให้สามารถยกเลิกการส่งได้ ในกรณีเผลอคลิก ส่งจดหมาย ไปแล้ว แต่ส่งผิดคน

วิธีการเปิดฟีเจอร์ Undo Send บน Gmail 

  • ทำการเข้าสู่ระบบ E-mail ของคุณ จากนั้นคลิกไอคอนตั้งค่าแล้วเลือกที่ Settings ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง
  • km-01juneจากนั้นเลื่อนหน้าเว็บมาด้านล่าง จะพบ Undo Send ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Enable Undo Send แล้วเลือกเวลาที่คุณสามารถตัดสินใจกดปุ่ม undo เพื่อยกเลิกการส่งได้สามารถเลือกได้ดังนี้ 5 วินาที ,10 วินาที , 20 วินาที และ 30 วินาที ได้ตามต้องการ  เสร็จแล้วคลิก Save Changes เท่านี้ก็เป็นการเปิดฟีเจอร์ Undo Send ของ Gmail แล้ว (ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง)

km-02june

 

วิธีใช้ Undo Send หลังตั้งค่าเปิดใช้งานแล้ว

  • เขียนจดหมาย ( COMPOSE )ส่ง E-mail ตามปกติ แต่เมื่อคลิกปุ่ม SEND เพื่อส่ง E-mail จะปรากฎให้เห็นว่า คุณสามารถคลิก undo เพื่อยกเลิกการส่งจดหมายได้หลังจากส่ง SEND ไปแล้ว(ตามที่คุณตั้งเวลา ถ้าเลยกำหนด เท่ากับว่าส่งจดหมายไปเรียบร้อย)  ลองคลิก undo กันดู จะกลับมาหน้าเขียนจดหมายอีกครั้ง

km-03june

พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฎิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร

พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฎิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร ระบบจะดึงข้อมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ หน้าตึกอธิการ และชั้น 2 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ฯ เพื่อแสดงข้อมูลการลงเวลาการทำงานในแต่ละวัน ตั้งแต่การเข้างาน และการออกงานของบุคลากร เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน โดยระบบสามารถแสดงผ่าน Web site ที่รองรับการใช้งานผ่าน PC, Laptop ตลอดจน Smart Phone และ Tablet ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Browser สามารถเข้าใช้งานได้จาก http://203.158.144.140/trs โดยกรอก username/password ที่เข้าใช้งาน Internet ภายใน มทร.พระนคร

timerecordsystem

พัฒนาระบบบันทึกการปฎิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน มทร.พระนคร

พัฒนาระบบบันทึกการปฎิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร ระบบจะดึงข้อมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือที่ถูกติดตั้งหน้าตึกสำนักงานอธิการ และ ชั้น 2 ของอาคาร 1 ครุศาสตร์ฯ เพื่อนำมาลงรายการบันทึกการทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานในการทำเรื่องเบิกค่าล่วงเวลา (OT) โดยผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/OT และเข้าใช้งานด้วย Accout RMUTP Passport (Account ที่ใช้ Internet ภายใน มทร.พระนคร)

OT

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร ระบบจะผูกติดข้อมูลการลาจากระบบบริหารงานบุคคล (HRM) และสามารถบันทึกรายการลาผ่านหน้าเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบน PC, Notebook หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Browser ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/LeaveOnline โดยเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport (Account ที่ใช้ในการเข้า Internet ภายใน มทร.พระนคร)

LeaveOnline

Microsoft SQL Server Migration Assistant for Access

Microsoft SQL Server Migration Assistant for Access คือโปรแกรมที่สามารถ Convert Database Access  ไปยัง SQL Server Database เป็นการย้ายฐานข้อมูลจาก Microsoft Access ไปยัง  SQL Server โดยปัจจุบัน เป็น Version 6.0 สามารถรองรับการทำงานจาก Microsoft Access ตั้งแต่ Version 97 ขึ้นมาจนถึง Version ปัจจุบัน และสามารถ Migrate ไปยัง SQL Server ตั้งแต่ SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server 2014 and Azure SQL DB

วิธีทำ

  1. Download Microsoft SQL Server Migration Assistant v6.0  (Click ที่นี้เพื่อทำการ Download)
    access1

    Continue reading