Get Adobe Flash player

Monthly Archives: July 2015

การสร้าง Actions ใช้เองบน Photoshop

Actions ของ Photoshop คืออะไร?

3

Actions คือชุดคำสั่งที่เก็บบันทึกขั้นตอนการทำงานบนโปรแกรม Photoshop ซึ่งเมื่อมีการกดใช้แล้ว โปรแกรมจะกระทำชุดคำสั่งตามขั้นตอนต่างๆที่บันทึกไว้ ซึ่งการใช้ชุดคำสั่งแบบนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องทำงานในขั้นตอนซ้ำๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดโอกาสผิดพลาดจากการทำในขั้นตอนซ้ำๆหรือใช้งานบ่อยๆได้ เช่น การปรับขนาดรูป ปรับสี ลงสี แปลงไฟล์

 

การเรียกใช้หน้าต่าง Actions

2

– กดที่ไอคอนรูป Play

– เรียกใช้โดยไปที่แถบเมนู Window > Actions

– กดคีย์ลัด Alt + F9

 

การสร้าง Actions ไว้ใช้เอง

ตามปกติแล้ว Actions สามารถโหลดมาใช้งานได้ แต่ในบทความนี้ เราจะมาบอกขั้นตอนวิธีการสร้าง Actions ด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะกับการใช้ในแต่ละงาน

1. กดที่ไอคอน Create new action ที่มุมล่างของหน้าต่าง Actions เพื่อเรียกหน้าต่างการสร้าง Action ใหม่

a1

2. แสดงหน้าต่างเพื่อเซตค่า Action ใหม่ เช่น ชื่อ action, คีย์ลัด, โฟเดอร์

a2

3. เมื่อได้ Action ใหม่แล้ว ทีนี้จะมาถึงขั้นตอนการบันทึกขั้นตอนเพื่อใช้ Action นั้น โดยกดปุ่มเริ่มบันทึก

a3

4. หลังจากกดปุ่มเริ่มบันทึกไปแล้ว ให้ผู้ใช้ทำการบันทึกขั้นตอนที่ต้องการลงไป เช่น

กรณีสมมติ ในรูปตัวอย่างต้องการบันทึกขั้นตอนการ stroke เส้น path พร้อมลบเส้น path ออก แล้วต้องการกำหนดขั้นตอนการทำงานเป็น : select path > คลิกขวาเลือก stroke path > เลือกรูปแบบเส้นแบบ brush > กด OK > delete path

a4

5. เมื่อบันทึกขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้กดหยุดบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง action

ซึ่งหากต้องการทดสอบว่า action ที่ใช้สามารถใช้งานได้หรือไม่ ก็ให้กดดับเบิ้ลคลิกที่ตัว action นั้นๆ หรือกดคีย์ลัดที่เซตค่าเอาไว้

a5

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (BIM)

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (BIM)

ปรับการแสดงผลของรูปอาคารเพิ่ม Lightbox ให้ดูสวยงามเมื่อกดดูรูป

BIM

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

  1. สามารถลาครึ่งวันได้ โดยระบุเช้า/บ่าย จะคิดการลาเป็น 0.5 วัน
  2. เมื่อลาแล้วข้อมูลการลาจะแสดงในส่วนของระบบ HRM ให้อัตโนมัติ
  3. การลาจะผ่านขั้นตอนการอนุมัติ 3 ขั้นตอนคือ 1.ผู้ลงนาม 2.ผู้ตรวจสอบการลา 3.ผู้อนุญาตการลา
  4. การยกเลิกวันลาสามารถทำโดยผ่านระบบ HRM หรือจะยกเลิกด้วยตนเอง (กรณีที่ไม่อนุญาตจะสามารถยกเลิกได้)
  5. แก้ไขการแสดงระดับตำแหน่งผู้ลา ผู้ลงนาม ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุญาตการลา
  6. เพิ่มเติมคู่มือการใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้จากเมนู “คู่มือการใช้งาน”

 

Leave01 Continue reading