1. สามารถลาครึ่งวันได้ โดยระบุเช้า/บ่าย จะคิดการลาเป็น 0.5 วัน
  2. เมื่อลาแล้วข้อมูลการลาจะแสดงในส่วนของระบบ HRM ให้อัตโนมัติ
  3. การลาจะผ่านขั้นตอนการอนุมัติ 3 ขั้นตอนคือ 1.ผู้ลงนาม 2.ผู้ตรวจสอบการลา 3.ผู้อนุญาตการลา
  4. การยกเลิกวันลาสามารถทำโดยผ่านระบบ HRM หรือจะยกเลิกด้วยตนเอง (กรณีที่ไม่อนุญาตจะสามารถยกเลิกได้)
  5. แก้ไขการแสดงระดับตำแหน่งผู้ลา ผู้ลงนาม ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุญาตการลา
  6. เพิ่มเติมคู่มือการใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้จากเมนู “คู่มือการใช้งาน”

 

Leave01
Leave02
Leave03
Leave04