Get Adobe Flash player

Monthly Archives: September 2015

Photoshop : การลบพื้นหลังออกจากภาพให้เป็นธรรมชาติ

การตัดต่อรูปภาพคนนั้น มักจะเกิดปัญหาเสมอโดยเฉพาะการตัดต่อบริเวณเส้นผม หากตัดต่อด้วยวิธีธรรมดาจะได้รูปภาพ

ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ  ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการตัดต่อภาพโดยยังคงเก็บรายละเอียดเล็กน้อย เช่น เส้นผม ไว้ได้

 

1. ขั้นแรก เปิดรูปภาพที่ต้องการตัดต่อขึ้นมา จากนั้นทำการ copy layer ของรูปภาพขึ้นมา 1 layer และลบ background layer

เดิมทิ้งไป

 (เนื่องจากในตอนแรก layer ของรูปนั้นจะเป็น background layer ซึ่งจะไม่สามารถตัดต่อได้ จึงต้องทำการ copy layer ก่อน)

1

 

2. จากนั้นใช้อุปกรณ์ Quick Selection tool ในการเลือกบริเวณ background ที่ต้องการลบทิ้ง โดยเว้นบริเวณปอยผมเอาไว้

          หากใช้ Quick Selection tool แล้วกินเข้าไปในส่วนที่ไม่ต้องการลบ ให้กด Alt ค้างไว้ จะเป็นการลบบริเวณที่

selected ไป

2

4

 

3. เมื่อทำการ select เสร็จ ให้ไปที่ menu bar ด้านบน เลือก Select –> Refine Edge…

5

          เลือกช่อง View เป็นแบบ on white เพื่อที่จะให้ background จำลองป็นสีขาว ง่ายต่อการมองรายละเอียด

          และทำเครื่องหมายถูกในช่องเมนู Edge Detection และ Output จากนั้นปรับค่า Radius และ Amount เพื่อทำให้

background บริเวณปอยผมจางลง

8

          ในการปรับค่านั้น ไม่จำเป็นต้องปรับมากเกินไป แม้ว่าบริเวณปอยผมที่เราต้องการจะสามารถลบ background

ออกไปได้ แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณอื่นของรูปภาพ ดังรูปในตัวอย่าง บริเวณตรงปอยผมสารถลบ background ได้

แต่บริเวณมือ และสายสะพายกล้องถูกลบสีออกไปเช่นกัน

9

กรณีที่ปรับค่ามากเกิน จนลบสีในส่วนมือและสายกล้องออกไปด้วย

10

ปรับค่าให้มากที่สุดแต่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นของภาพ เช่นในรูปนี้ ปรับได้ประมาณ Radius 50 px และ Amount 60% 

แต่ยังคงเหลือ background บางส่วนที่ยังไม่ถูกลบ

          4. ต่อไปจะเก็บรายละเอียดของ background ที่ยังไม่ถูกลบ โดยใช้เครื่องมือ Refine radius tool

11

          ค่อยๆใช้พู่กัน Refine radius tool ระบายบริเวณพื้นที่ background ที่ต้องการลบ  ต้องระวังไม่ระบายชิดบริเวณที่ไม่ต้องการ

ลบจนเกินไป เพราะรายละเอียดบริเวณนั้นอาจหายไปด้วย

          เมื่อลบเสร้จแล้ว กด ok ก็จะได้ภาพนักศึกษาที่ลบ background ข้างหลังแล้วแต่ยังคงเก็บรายละเอียดปลีกย่อยเช่น

เส้นผมไว้ได้  ทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

12

 

          ใส่ background ใหม่ที่ต้องการ ปรับแสงและความคมชัดเพิ่มเติมให้เข้ากับ background เพื่อความเนียนชัดมากขึ้น

13

 

วิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตัดต่อทุกรูปแบบ เพื่อนให้ขอบในการตัดต่อภาพมีความเนียนมากกว่าการตัดต่อแบบปกติได้

วิธีลบข้อมูลซ้ำอย่างรวดเร็วภายใน Excel

Microsoft Excel มีเครื่องมือหนึ่ง ที่ชื่อว่า “Remove Duplicates” ที่จะช่วยให้เราสามารถลบข้อมูลที่ซ้ำกันภายในเซลล์ออก จนเหลือเพียงข้อมูลเดียวเท่านั้น  ส่วนวิธีการใช้งานใช้งานเครื่องมือนั้นไม่ยุ่งยากเลย เพียงแค่เราเลือกช่วงข้อมูลที่มีการซ้ำกัน และคลิกที่เครื่องมือลบข้อมูลซ้ำ  รายละเอียดดังนี้

 • ยกตัวอย่างดังภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่ซ้ำกัน(สีเขียว)อยู่ภายในตาราง ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นตัวอักษร หรือตัวเลข เครื่องมือ “Remove Duplicates” ก็สามารถลบค่าที่ซ้ำกันออกได้

km9-58P1

 

kmPic2

kmPic3

kmPic4

เพียงเท่านี้ข้อมูลต่างๆ ที่มีค่าซ้ำกันก็จะถูกลบออกอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ทาง Microsoft Excel มีให้เราได้ใช้งานกันได้อย่างง่ายๆ ด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่า “Remove Duplicates” 

CSS : Margin and Padding

ในการออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม หลักการหนึ่งที่นำมาใช้บ่อยๆ นั่นก็คือ Space (ที่ว่าง) สำหรับเว็บไซต์แล้ว ที่ว่างก็นับว่ามีความสำคัญไม่น้อย การจัดองค์ประกอบให้มีที่ว่างจะทำให้ข้อมูลดูไม่แน่นจนเกินไป และสามารถเพิ่มความน่าอ่านได้เช่นกัน ในการใช้ CSS ส่วนหนึ่งที่ใช้กำหนดระยะห่างของส่วนประกอบต่างๆเพื่อสร้างที่ว่างดังกล่าว ก็ได้แก่การกำหนด Margin และ Padding 

 

ข้อแตกต่างระหว่าง Magin และ Padding 

 • Margin คือ การกำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุ”ด้านนอก”กับวัตถุอื่นๆ เช่น การเว้นระยะขอบของพื้นที่ content กับตาราง
 • Padding คือ การกำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุ”ด้านใน”กับวัตถุที่อยู่ภายใต้กรอบ เช่น การเว้นระยะขอบของพื้นที่ระหว่างกรอบตาราง กับตัวอักษรข้างใน

แต่ว่า การกำหนดระยะห่างทั้งสองรูปแบบจะเขียนในฟอร์มที่เหมือนกัน ดังนี้

 

รูปแบบการเขียนกำหนด Margin

1

 • margin-top คือ เว้นระยะขอบบน
 • margin-bottom คือ เว้นระยะขอบล่าง
 • margin-right คือ เว้นระยะขอบขวา
 • margin-left คือ เว้นระยะขอบซ้าย

กรณีต้องการเขียนให้สั้นลง จะเขียนในรูปแบบ

2

ส่วนสำคัญจะอยู่ที่ค่าด้านหลัง จะใส่ได้ตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 4 ค่า ซึ่งให้ความหมายที่แตกต่างกัน ตามตัวอย่างดังนี้

 • margin: 25px 50px 75px 100px;
  • ค่าที่ 1 (25 px) หมายถึง เว้นระยะขอบบน 25 px
  • ค่าที่ 2 (50 px) หมายถึง  เว้นระยะขอบขวา 50 px
  • ค่าที่ 3 (75 px) หมายถึง  เว้นระยะขอบล่าง 75 px
  • ค่าที่ 4 (100 px) หมายถึง  เว้นระยะขอบซ้าย 100 px
 • margin: 25px 50px 75px;
  • ค่าที่ 1 (25 px) หมายถึง เว้นระยะขอบบน 25 px
  • ค่าที่ 2 (50 px) หมายถึง  เว้นระยะขอบซ้ายและขวา ด้านละ 50 px
  • ค่าที่ 3 (75 px) หมายถึง  เว้นระยะขอบล่าง 75 px
 • margin: 25px 50px;
  • ค่าที่ 1 (25 px) หมายถึง เว้นระยะขอบบนและล่าง ด้านละ 25px
  • ค่าที่ 2 (50 px) หมายถึง  เว้นระยะขอบซ้ายและขวา ด้านละ 50px
 • margin: 25px;
  • หมายถึง เว้นระยะขอบทุกด้าน ด้านละ 25px

 

รูปแบบการเขียนกำหนด Padding

3

 • padding-top คือ เว้นระยะขอบบน(ด้านใน)
 • padding-bottom คือ เว้นระยะขอบล่าง(ด้านใน)
 • padding-right คือ เว้นระยะขอบขวา(ด้านใน)
 • padding-left คือ เว้นระยะขอบซ้าย(ด้านใน)

กรณีต้องการเขียนให้สั้นลง จะเขียนในรูปแบบ

4

ส่วนสำคัญจะอยู่ที่ค่าด้านหลัง จะใส่ได้ตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 4 ค่า คล้ายกับการกำหนดค่า Margin

การแทรก script <%...%> นอก Form ของ ASP.NET เองเจอ Error

Error ที่เกิดขึ้น
9-2-2015 1-55-17 PM

 

 

9-2-2015 12-41-35 PM

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เพิ่มการสมัครสมาชิก ในเมนูเปิดใช้งานกิจกรรมระบุจำนวนที่เปิดรับและเลือกให้สามารถสมัครสมาชิกได้
 • หน้าแรกของเว็บแสดงกิจกรรมที่เปิดรับ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
 • นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกด้วยตนเองโดยระบุ E-mail และเบอร์โทรเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้
 • หน้าแสดงการเข้าร่วมแยกข้อมูลจำนวนผู้สมัคร เปิดรับ และจำนวนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
 • เมื่อนักศึกษา สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ดูแล (กองพัฒฯ) บันทึกผู้เข้าร่วม ระบบจะสามารถบันทึกการเข้าร่วมให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมได้ทันที

Step 1 เริ่มจากหน่วยงานดำเนินการเปิดใช้งานกิจกรรม
Activity1

Step 2 นักศึกษาเห็นกิจกรรมที่เปิดรับผ่านหน้าเว็บกิจกรรม
Activity2
Step 3 นักศึกษาสามารถกดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
Activity3
Step 4 กดปุ่มสมัครเข้าร่วม
Activity4
Step 5 นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้
Activity5
Step 6 หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมสามารถตรวจสอบจำนวนผู้สมัครได้ใน เมนูลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
Activity6
Step 7 ดูข้อมูลผู้เข้าร่วมทั้งหมด
Activity7
Step 8 ดูข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Activity8

ระบบบันทึกทุน มทร. พระนคร (RMUTP Scholarship)

ระบบบันทึกทุน มทร. พระนคร (RMUTP Scholarship) เป็นระบบบริหารจัดการรายการทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุนจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน ทุนพระราชทาน ทุนจากผู้ประสงค์ดี ฯลฯ ซึ่งระบบจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น และเก็บรายการผู้รับทุนอันได้แก่ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สะดวกต่อการกำกับติดตาม และรายงานทุนต่างๆ ทั้งจำนวนทุน จำนวนเงิน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/Scholarship/

ระบบบันทึกทุน มทร. พระนคร (RMUTP Scholarship) มี Feature ที่สำคัญดังนี้

 • สามารถแยกผู้ใช้เป็น 3 ระดับได้แก่
  • 1) ผู้ดูแลระบบ (admin) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด และกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบได้
  • 2) ผู้ใช้งานจากหน่วยงาน (user) สามารถบันทึกทุนและแก้ไขทุนของหน่วยงานตนเอง
  • 3) ผู้บริหาร (ceo) สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 • มีหน้า Dash Board เพื่อรายงานข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้ผู้ใช้ได้รับทราบ
 • สามารถเพิ่มรายการทุนโดยแยกตามปีการศึกษา แยกประเภททุน แหล่งที่มา และงบประมาณที่ใช้
 • สามารถเพิ่มรายการผู้รับทุน โดยระบบจะแยกผู้รับทุนออกจากรายการทุน เพราะในทุนที่ได้รับมาผู้รับอาจจะได้จำนวนเงินที่ไม่เท่ากันในทุนนั้นๆ ก็ได้
 • ชื่อผู้รับทุนจะกรอกแค่รหัสนักศึกษา เพื่อให้ข้อมูลง่ายและถูกต้อง จะตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนด้วย
 • เมื่อกรอกผู้รับทุน ระบบจะแสดงจำนวนทุนที่เหลือ และงบประมาณที่ใช้ไป เพื่อให้การกรอกข้อมูลง่ายและสามารถตรวจสอบได้

Scholarship1
Scholarship2
Scholarship3
Scholarship4
Scholarship5
Scholarship6

DevExpress : ASPxComboBox แสดงผล Selected Item ผิด

ปัญหาเกิดจาก การปรับค่าเวลา Bind data จาก SqlDatasource แล้วไม่ปรับ DataType ให้ตรงกับข้อมูลที่จะให้ Select

การแสดงผลที่ผิดตามด้านล่าง สังเกตุว่าจะต้องแสดงผลเป็น TextField
errorcombobox

 

โค้ดที่ใช้

วิธีแก้ไขให้ปรับค่า DataType ของ ASPxComboBox ดังภาพด้านล่าง

comboboxvalue

 

ผลลัพท์
aspxcombobox

การสร้าง Web Form Method Post ของ ASP.NET คล้ายๆกับ Form method POST ของ PHP

การสร้าง Web Form Method Post  ของ  ASP.NET คล้ายๆกับ Form method POST ของ PHP

หน้า Form Post

หน้ารับค่า Post StudentListAddDo.aspx

 

Insert ข้อมูลและส่งค่า Primary key กลับมา

Insert ข้อมูลและส่งค่า Primarykey ที่พึ่ง Insert ล่าสุดกลับมาเพื่อนำไปใช้ต่อ โดยใช้ SELECT CAST(scope_identity() AS int ช่วย

ตัวอย่างโค้ด

 

C# Alert JavaScript

C# Alert JavaScript วีธีแสดง Alert Javascript ใน Code Behide

9-3-2015 3-12-22 PM

สามารถทำได้โดยแก้ไขในไฟล์ Code Behide ตามตัวอย่างด้านล่าง

กรณีเอาไว้ใน Class File จะต้องประกาศ HttpContext.Current.Handler ก่อน ดังตัวอย่างด้านล่าง