ปัญหาเกิดจาก การปรับค่าเวลา Bind data จาก SqlDatasource แล้วไม่ปรับ DataType ให้ตรงกับข้อมูลที่จะให้ Select

การแสดงผลที่ผิดตามด้านล่าง สังเกตุว่าจะต้องแสดงผลเป็น TextField
errorcombobox

 

โค้ดที่ใช้

วิธีแก้ไขให้ปรับค่า DataType ของ ASPxComboBox ดังภาพด้านล่าง

comboboxvalue

 

ผลลัพท์
aspxcombobox