การตัดต่อรูปภาพคนนั้น มักจะเกิดปัญหาเสมอโดยเฉพาะการตัดต่อบริเวณเส้นผม หากตัดต่อด้วยวิธีธรรมดาจะได้รูปภาพ

ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ  ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการตัดต่อภาพโดยยังคงเก็บรายละเอียดเล็กน้อย เช่น เส้นผม ไว้ได้

 

1. ขั้นแรก เปิดรูปภาพที่ต้องการตัดต่อขึ้นมา จากนั้นทำการ copy layer ของรูปภาพขึ้นมา 1 layer และลบ background layer

เดิมทิ้งไป

 (เนื่องจากในตอนแรก layer ของรูปนั้นจะเป็น background layer ซึ่งจะไม่สามารถตัดต่อได้ จึงต้องทำการ copy layer ก่อน)

1

 

2. จากนั้นใช้อุปกรณ์ Quick Selection tool ในการเลือกบริเวณ background ที่ต้องการลบทิ้ง โดยเว้นบริเวณปอยผมเอาไว้

          หากใช้ Quick Selection tool แล้วกินเข้าไปในส่วนที่ไม่ต้องการลบ ให้กด Alt ค้างไว้ จะเป็นการลบบริเวณที่

selected ไป

2

4

 

3. เมื่อทำการ select เสร็จ ให้ไปที่ menu bar ด้านบน เลือก Select –> Refine Edge…

5

          เลือกช่อง View เป็นแบบ on white เพื่อที่จะให้ background จำลองป็นสีขาว ง่ายต่อการมองรายละเอียด

          และทำเครื่องหมายถูกในช่องเมนู Edge Detection และ Output จากนั้นปรับค่า Radius และ Amount เพื่อทำให้

background บริเวณปอยผมจางลง

8

          ในการปรับค่านั้น ไม่จำเป็นต้องปรับมากเกินไป แม้ว่าบริเวณปอยผมที่เราต้องการจะสามารถลบ background

ออกไปได้ แต่อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณอื่นของรูปภาพ ดังรูปในตัวอย่าง บริเวณตรงปอยผมสารถลบ background ได้

แต่บริเวณมือ และสายสะพายกล้องถูกลบสีออกไปเช่นกัน

9

กรณีที่ปรับค่ามากเกิน จนลบสีในส่วนมือและสายกล้องออกไปด้วย

10

ปรับค่าให้มากที่สุดแต่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นของภาพ เช่นในรูปนี้ ปรับได้ประมาณ Radius 50 px และ Amount 60% 

แต่ยังคงเหลือ background บางส่วนที่ยังไม่ถูกลบ

          4. ต่อไปจะเก็บรายละเอียดของ background ที่ยังไม่ถูกลบ โดยใช้เครื่องมือ Refine radius tool

11

          ค่อยๆใช้พู่กัน Refine radius tool ระบายบริเวณพื้นที่ background ที่ต้องการลบ  ต้องระวังไม่ระบายชิดบริเวณที่ไม่ต้องการ

ลบจนเกินไป เพราะรายละเอียดบริเวณนั้นอาจหายไปด้วย

          เมื่อลบเสร้จแล้ว กด ok ก็จะได้ภาพนักศึกษาที่ลบ background ข้างหลังแล้วแต่ยังคงเก็บรายละเอียดปลีกย่อยเช่น

เส้นผมไว้ได้  ทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

12

 

          ใส่ background ใหม่ที่ต้องการ ปรับแสงและความคมชัดเพิ่มเติมให้เข้ากับ background เพื่อความเนียนชัดมากขึ้น

13

 

วิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตัดต่อทุกรูปแบบ เพื่อนให้ขอบในการตัดต่อภาพมีความเนียนมากกว่าการตัดต่อแบบปกติได้