Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา เพิ่มให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้าข้อมูลนักศึกษาใหม่ได้จากฐานข้อมูลของระบบทะเบียน และปรับให้ใบรายชื่อที่มีบาร์โค้ดแสดงข้อมูลใหม่ที่นำเข้า สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx

activity1
activity3
activity4