Month: August 2016

Restore Database SQL Server 2012,2016

เนื่องจากการสร้าง database ชื่อใหม่และทำการ restore จาก db หนึ่งไปยัง db หนึง เมื่อทำการ restore db จะพบว่ามันแจ้งว่าทำไม่ได้ เพราะมีการใช้งานอยู่ดังนั้น เราจึงต้องใช้คำสั่ง sql ในการ restore แทน (ประหนึ่งการ copy และ replace ไปยัง db ใหม่ที่สร้าง) ดังนี้

สังเกตุว่าเมื่อสร้าง db2 แล้วต้องการ copy db1 มาทับจะอ้างว่าเอาไฟล์จาก db1 และมีการย้าย mdf และ log ของ db1 ไปทับ db2.mdf และ db2.ldf

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทิน

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทินให้แสดงรายการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกจากปฏิทินและเข้าไปยังการประชุมนั้นๆ ได้  

ปรับปรุงระบบ e-meeting

update ระบบ e-meeting.rmutp.ac.th เพิ่มให้สามารถ add file ได้หลายไฟล์ ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้บริหารระดับ ceo เท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเลขาสามารถจดบันทึกสรุปและมติได้ สามารถแยกกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกผู้เข้าร่วม ระบบจะส่งคำเชิญพร้อมใบบันทึกข้อความให้ และมีรายชื่อพร้อมเบอร์โทรผู้ประสานงาน ปุ่มตอบรับการเข้าร่วมปรับให้ เป็นเข้าร่วมประชุม ถ้าติดธุระจะมีปุ่มติดราชการให้เลือก List รายการแก้ไขจากที่คุยงาน สีเขียวคือเสร็จแล้ว ภาพหน้าจอการแก้ไข หน้า edit ระเบียบวาระ สามารถเพิ่มไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์แล้ว หน้าผู้เข้าร่วม นำรายชื่อผู้บริหารและจัดกลุ่มให้สามารถเลือกใช้งานได้ง่าย (แต่จะมีผู้ดูแลระบบสองคนไว้ทดสอบ) หลังจากเลือกผู้เข้าร่วมจะพบกับหน้าเลือก ตำแหน่งในการประชุมครั้งนั้นๆ โดยผู้ช่วยเลขา หรือกรรมการเลขาสามารถบันทึก สรุปเรื่อง และมติที่ประชุมเข้าสู่ระบบได้ (เลือกรายการจากหน้าแรกจะสามารถเข้าไปบันทึกได้) ระบบจะทำการส่ง email ไปยังผู้เข้าร่วมทุกคน โดยมีข้อมูลการประชุม และเบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน และแนบใบบันทึกข้อความการเชิญประชุมไปด้วย เมื่อกดที่ใบบันทึกข้อความเชิญประชุม ระบบจะแสดงใบบันทึกข้อความแบบเต็มให้ตามภาพด้านล่าง

Custom fonts on DevExpress Extrareport

เนื่องจากการทำรายงานด้วย Extrareport จะต้องมีการเพิ่มอักษร Sarabun ลงไปเพื่อให้รายงานสามารถแสดงผลอักษรได้อย่างถูกต้องโดยที่เครื่อง client ที่ไม่มีอักษร Sarabun ก็สามารถที่จะแสดงผลได้ วิธีทำมีดังนี้ 1. Download Font TH SarabunPSK และนำไปไว้ในฟอเดอร์ fonts (ถ้าไม่มีฟอเดอร์นี้ให้สร้างขึ้นมา) 2. สร้าง ExtraReport ขึ้นมาและในส่วนของ ExtraReport.cs (CodeBehide c#) จะต้องเพิ่มโค้ดลงไป

รูปภาพประกอบในข้อที่ 1,2 3. ในส่วนของหน้า report.aspx ที่ไว้แสดง extrareport จะต้องใส่ @font-face ในส่วนของ css style ด้วย