Get Adobe Flash player

Monthly Archives: February 2017

การตรวจสอบ record ซ้ำในตารางด้วย SQL Command

ในการทำฐานข้อมูล มักประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาล บางครั้งอาจมีจำนวนที่มากเกินกว่าที่คนเราจะสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยตาเปล่าได้ และหนึ่งในปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยก็คือ การมีข้อมูลซ้ำ ที่จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และสามารถส่งผลกระทบต่อการ select ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นการตรวจสอบ record จึงมีความจำเป็นต่องานบางประเภท

ในการเขียนโค้ด SQL ที่เพื่อนับจำนวน record ซ้ำ จะใช้คำสั่งดังนี้

SELECT ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข , COUNT(*) count

FROM ชื่อตาราง

GROUP BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข Having COUNT(*) > 1

ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข ในที่นี้จะหมายถึง column ที่เราเลือกที่จะใช้เป็นตัวหลักในการตรวจสอบค่าซ้ำในแต่ละ record
ควรจะเลือก column ที่ไม่ควรมีค่าซ้ำหรือ primary key

เช่น ในฐานข้อมูลบุคคล column ที่สมควรจะเลือกใช้ในการตรวจสอบก็จะเป็น column จำพวกบัตรประชาชน เลขประจำตัว ซึ่งมักจะเป็นเลขเฉพาะที่ใช้ระบุถึงแต่ละคน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบค่าซ้ำ

ตัวอย่าง

SELECT CITIZEN_ID , COUNT(*) count

FROM EMPLOYEE

GROUP BY [CITIZEN_ID] Having COUNT(*) > 1

เมื่อพิมพ์คำสั่งและกด query คำสั่ง โปรแกรมจะนับจำนวน record ที่มีค่า CITIZEN_ID มากกว่า 1 record ขึ้นมาแสดง

การจัดการ Account บน Google โดยใช้ Google Sheet และ Tool Script Editor

การจัดการ Account บน Google โดยใช้ Google Sheet และ Script Editor Tool โดยปกติการ Add Account จำนวนมากไปบน Google มีวิธีการทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ดูแล คือการใช้ Google Sheet และใช้ Tool->Script Editor ซึ่งเป็นเมนูหนึงอยู่ใน Google Sheet ขั้นตอนการทำคือ

 1. เราจะต้องมี Google Sheet ที่มี Column สำหรับ Add Account เข้าไปยังโดเมน Google โดยเตรียม Account ไว้ในใน Sheet ดังนี้
 2. ให้กดที่เมนู Tools ด้านบน และเลือก Script Editor
 3. ใส่ Script สำหรับสร้าง Account ลงไป
  ตัวอย่างโค้ดด้านล่างสามารถ copy ได้

   
 4. ต้องเปิด Permission และการใช้งาน Google Service ด้วยโดยทำดังนี้
  เลือก Resources->Advanced Google Service ดังภาพ
  หลังจากนั้นจะพบหน้า Add Google Service
  ระบบจะพามาหน้า ไลบรารี่ทำการค้นหา Admin SDK และเปิดใช้งานตามภาพด้านล่าง

 5. หลังจากเปิดสิทธิแล้ว ให้กด OK และพร้อมรัน Script ให้ทดสอบ Run Script จากปุ่ม Play หรือเลือกที่เมนู Run แล้วเลือกฟังชั่นหรือชื่อสคริปที่ต้องการได้เลย 6. หลังจากนั้น Script จะเริ่มทำงาน เมื่อ Add Account เสร็จจะมีการอัพเดทวันที่ใน Sheet ที่สร้างด้วย
  การ Run Script ทาง Google กำหนด Maximum Time ไว้ที่ 5 นาที ( จะพบ Error : Exceeded maximum execution time) ทำให้ถ้าเกิดมีการ Add Account จำนวนมากมันจะหยุดการทำงานและใน Sheet เมือทำถึงคนไหนมันจะไม่อัพเดทว่าทำเสร็จแล้ว จึงเกิด Error ว่าสร้างซ้ำ วิธีการแก้ปัญหานี้คือสร้าง Trigger ใน Script Editor ที่เป็นรูปไอคอนเวลาขึ้นมาเพื่อให้มัน Run ต่อเนื่อง ดังภาพด้านล่าง

หมายเหตุ ในการใช้ Admin SDK เพื่อทำการเพิ่มหรือลบ Account สิ่งที่ต้องดูคือ User Google ที่ Login เข้าใช้งาน Google Sheet อยู่ในขณะที่ Run Script มีสิทธิในการ Add, Delete User Account หรือไม่ เพราะถ้าไม่มีสิทธิเมื่อ Run Script มันจะแจ้งว่าต้องการสิทธิในการจัดการด้วย ดังภาพ

การจัดการ Account บน Google โดยใช้ Google Sheet และ Tool Script Editor

การจัดการ Account บน Google โดยใช้ Google Sheet และ Script Editor Tool โดยปกติการ Add Account จำนวนมากไปบน Google มีวิธีการทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ดูแล คือการใช้ Google Sheet และใช้ Tool->Script Editor ซึ่งเป็นเมนูหนึงอยู่ใน Google Sheet ขั้นตอนการทำคือ

 1. เราจะต้องมี Google Sheet ที่มี Column สำหรับ Add Account เข้าไปยังโดเมน Google โดยเตรียม Account ไว้ในใน Sheet ดังนี้
 2. ให้กดที่เมนู Tools ด้านบน และเลือก Script Editor
 3. ใส่ Script สำหรับสร้าง Account ลงไป
  ตัวอย่างโค้ดด้านล่างสามารถ copy ได้

   
 4. ต้องเปิด Permission และการใช้งาน Google Service ด้วยโดยทำดังนี้
  เลือก Resources->Advanced Google Service ดังภาพ
  หลังจากนั้นจะพบหน้า Add Google Service
  ระบบจะพามาหน้า ไลบรารี่ทำการค้นหา Admin SDK และเปิดใช้งานตามภาพด้านล่าง

 5. หลังจากเปิดสิทธิแล้ว ให้กด OK และพร้อมรัน Script ให้ทดสอบ Run Script จากปุ่ม Play หรือเลือกที่เมนู Run แล้วเลือกฟังชั่นหรือชื่อสคริปที่ต้องการได้เลย 6. หลังจากนั้น Script จะเริ่มทำงาน เมื่อ Add Account เสร็จจะมีการอัพเดทวันที่ใน Sheet ที่สร้างด้วย
  การ Run Script ทาง Google กำหนด Maximum Time ไว้ที่ 5 นาที ( จะพบ Error : Exceeded maximum execution time) ทำให้ถ้าเกิดมีการ Add Account จำนวนมากมันจะหยุดการทำงานและใน Sheet เมือทำถึงคนไหนมันจะไม่อัพเดทว่าทำเสร็จแล้ว จึงเกิด Error ว่าสร้างซ้ำ วิธีการแก้ปัญหานี้คือสร้าง Trigger ใน Script Editor ที่เป็นรูปไอคอนเวลาขึ้นมาเพื่อให้มัน Run ต่อเนื่อง ดังภาพด้านล่าง

หมายเหตุ ในการใช้ Admin SDK เพื่อทำการเพิ่มหรือลบ Account สิ่งที่ต้องดูคือ User Google ที่ Login เข้าใช้งาน Google Sheet อยู่ในขณะที่ Run Script มีสิทธิในการ Add, Delete User Account หรือไม่ เพราะถ้าไม่มีสิทธิเมื่อ Run Script มันจะแจ้งว่าต้องการสิทธิในการจัดการด้วย ดังภาพ

แก้ colunm ที่เป็น Identity ให้สามารถ insert number แทรกได้

ขั้นตอนด้านบนให้ทำใน query command

sql

การสร้าง Pattern ด้วย Illustrator cs6

 1. สร้าง file ใหม่ขนาด 16x16px (หรือขนาดใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาด pattern ที่จะสร้าง)
 2. จากนั้นสร้างแบบ pattern ตามที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้เป็นการสร้าง pattern รูปแบบตาราง


 3. เมื่อสร้าง pattern เรียบร้อยแล้วให้เลือก object ทั้งหมด แล้วกดสร้าง pattern ตามคำสั่งข้างล่าง

  Ctrl+a –> ที่ Menu bar เลือก Object –> Pattern –> Make…


 4. หน้าต่างที่ปรากฏ สามารถปรับการเรียง pattern (Tile Type) ในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้
  Grid : เป็นการจัดแบบตาราง

  Brick by row : เป็นการจัดเรียงแบบก้อนอิฐ

  Brick by column : จัดเรียงแบบอิฐเป็นแนวตั้ง

  Hex by column : จัดเรียงลักษณะ 6 เหลี่ยมตามแนวตั้ง

  Hex by row : จัดเรียงลักษณะ 6 เหลี่ยมตามแนวนอน

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดตามคำสั่งข้างล่าง
  Save a copy เพื่อบันทึกไว้ใน Swatch –> ตั้งชื่อ pattern กด Ok –>  Done เพื่อออกจากการสร้าง pattern


 6. หากต้องการบันทึก Pattern ไว้ใน Swatch ให้บันทึก Swatch นี้ไว้ ให้กดตามคำสั่งข้างล่าง
  ไปที่มุมขวาด้านบนของ Swatch  –> Save Swatch Library as AI
  เมื่อต้องการนำมาใช้ ให้กดตามคำสั่งข้างล่าง
  ไปที่มุมขวาด้านบนของ Swatch –> Open Swatch Library –> User Defined –> เลือก pattern ที่บันทึกไว้

 

ตัวอย่างการใช้งาน Pattern

ฟังก์ชัน CONCATENATE ใน Excel

CONCATENATE เป็นหนึ่งในฟังก์ชันข้อความ เพื่อเชื่อมสตริงข้อความอย่างน้อยสองสตริงเข้าด้วยกันเป็นสตริงเดียว มีประโยชน์มาก ในการเชื่อมเซลล์หรือ Character ต่างๆ เนื่องจากในการใช้งานบน Excel นั้นบางครั้งไม่สามารถจะใช้สูตรให้อ่านค่าจากเซลล์นั้นๆโดยตรงได้ จำเป็นต้องใช้ CONCATENATE เข้าช่วยเพื่อให้เซลล์นั้นๆ สามารถอ่านค่าได้ถูกต้อง ซึ่งการใช้งานนั้นมีหลายรูปแบบ ดังตัวอย่าง

 • การเชื่อมข้อความ 2 column รวมเป็น column เดียวกัน

ผลลัพธ์ที่ได้

 • การเชื่อมข้อความใน column ที่ต้องการกับข้อความภายนอก

ผลลัพธ์ที่ได้