ข้อมูลประเภท Datetime ที่ได้มาจากฐานข้อมูลนั้น จะอยู่ในรูปของคริสตศักราชและมี Format ที่ไม่นิยมใช้กันทั่วไป (เดือน-วัน-ปี)  ซึ่งผู้ใช้ต้องศึกษารหัสแต่ละประเทศ และรูปแบบ Format ของวันที่ ตามลิงค์ด้านล่าง

Table of Language Culture Names, Codes, and ISO Values Method [C++]

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx

Custom Date and Time Format Strings

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx

วิธีการแสดง Datetime ในรูป พ.ศ. วัน เดือน ปี

 

อธิบายโค้ด :

เราสามารถเปลี่ยนชนิดศักราชตามประเทศที่เราต้องการ ในตัวอย่างเราใช้รหัส “th-Th” ซึ่งเป็นรหัสของประเทศไทย เพื่อเรียกใช้การแสดงแบบพุทธศักราช  และกำหนดรูปแบบเป็น วันที่ ชื่อเดือนแบบย่อ และปี “dd MMM yyyy”

 

ผลลัพธ์ :

เปรียบเทียบข้อมูลจาก database และข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบ