Month: May 2017

การใส่ Placeholder ลงใน Text input

Placeholder คือข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบายที่ใส่ text input เพื่ออธิบายคุณลักษณะของ text หรือ textarea หรือกระทั่งใช้ในการยกตัวอย่างรูปแบบข้อความที่อยากให้ผู้ใช้งานกรอกลงในหน้าเว็บไซต์ เช่น รูปแบบการกรอกอีเมล หรือ ตัวอย่างการกรอก url เพื่อแสดง link website Code ที่ใช้ : placeholder=“ตัวอย่างข้อความ”   ตัวอย่างการใช้ : จะแสดงผลได้ดัวตัวอย่าง : ตัวอย่างเมื่อทำการกรอกข้อมูล : แสดงให้เห็นว่า เมื่อกำหนด placeholder ให้แก่ text input แล้ว ข้อความหรือคำดังกล่าวจะไปแสดงใน text input ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่ input จริง ดังนั้น ผู้ใช้งานจะสามารถกรอกข้อมูลทับได้ และหากลบข้อความที่ input เข้าไป ข้อความตัวอย่างก็จะปรากฎอีกครั้ง

แนะนำ Plupload เป็น Library สำหรับการ Upload file บนเว็บไซต์

ที่ผ่านมา Library สำหรับช่วยในการ Upload file (เช่น Uplodidy) จะใช้ Flash ช่วยในการ Browse และ Upload ไฟล์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ Browse ไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อม ๆ กัน รวมทั้งการ Upload แบบ Asynchronous แต่อย่างไรก็ตามเวลาผ่านไป Flash กลายเป็นเทคโนโลยีที่ตายแล้ว Web Browser สมัยใหม่ปิดกั้นการทำงานของ Flash เป็นค่าเริ่มต้น ผลกระทบที่ตามมาคือ Library Upload file จึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นหากต้องการพัฒนา Web App ที่สามารถ Upload file โดยการ Browse ไฟล์พร้อม ๆ กัน รองรับการทำงานแบบ Asynchronous หรือพูดง่าย ๆ ว่า Library ทางเลือกที่สามารถใช้แทน Uplodify ได้โดยที่ไม่กระทบต่อโครงสร้าง […]

Microsoft Access Database จะ Error เมื่อมีการเรียกใช้พร้อมกันผ่านเว็บ

Microsoft Access Database จะ Error เมื่อมีการเรียกใช้พร้อมกันผ่านเว็บไซต์จะพบ error ดังนี้ วิธีแก้คือให้เปิด Permission ให้ไฟล์ .ldb และ .mdb ให้สิทธิ IIS_IUSR เข้าใช้งาน ด้วยสิทธิ Full control  

Google Calendar จัดการ Resources เช่น การจองห้องจองรถภายในมหาวิทยาลัย

Google Calendar จัดการ Resource การจองห้องจองรถภายในมหาวิทยาลัย เมื่อคณะหรือหน่วยงานที่ใช้ account ภายใต้โดเมน @rmutp.ac.th จะเกิดปัญหาตามมาคือทุกคนจะสามารถเข้าไปจอง Resource ได้หมด ทำให้ห้องบางห้องต้องใช้โดยคนภายในหน่วยงานเจ้าของ อาจจะโดนจองจากคนนอกหน่วยงาน ทำให้การควบคุมการจองลำบาก ดังนั้นจะต้องใช้สิทธิแอดมินในการเข้าไปจัดการ Resrouces ที่มีการสร้างขึ้น วิธีการทำดังนี้ จะเห็นว่าเมื่อแชร์ปฏิทินจะสามารถกำหนดให้ แก้ไข หรือ แชร์ต่อได้ หรือแค่ดูรายละเอียด หรือแค่เห็นว่า Resources ว่างไม่ว่าง *กรณีจะมอบสิทธิให้คณะดูแล สามารถไปเปิด Role ในเมนูแอดมินจะมี Setting Calendar Resouces ภายในให้เลือก    

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน เพื่อให้ง่ายต่อการส่งตัวแทนเข้าประชุม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมหลักไม่สามารถมาประชุมตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th 

ionic command

ionic command จะพิมพ์ใน command prompt (cmd) เพื่อทำงาน โดยมีคำสั่งที่สำคัญดังนี้ 1) คำสั่งสร้าง apps

ตรง app1 คือชื่อ apps ที่จะสร้าง 2) คำสั่งเปิด run serve เพื่อจำลอง app ผ่าน browser เพื่อง่ายต่อการพัฒนา apps เริ่มต้น

3) คำสั่งปิด serve กรณีที่ทำแล้วอยากจำลองผ่าน emulator หรือ ผ่าน device จริงจะต้องปิด serve โดยพิมพ์

4) ให้ ionic download sources สำหรับใช้งานกับ android device

ให้ ionic download sources สำหรับใช้งานกับ […]