การสร้าง Web Form Method Post  ของ  ASP.NET คล้ายๆกับ Form method POST ของ PHP

หน้า Form Post

หน้ารับค่า Post StudentListAddDo.aspx