โดยในเครื่องนี้ได้ลง IIS (Internet Information Services) กับ XAMPP ไว้ในเครื่องเดียวกัน

ซึ่งทั้งสองตัวจะใช้ port 80 เป็นค่าเริ่มต้นเหมือนกัน

 

ซึ่งพิมพ์เข้า localhost จะเข้าไปที่ IIS จะทำให้เข้า XAMPP ไม่ได้เพราะใช้ port เดียวกัน

 

ซึ่งการเปลี่ยน port มีวิธีดังนี้

กด Ctrl+f จากนั้นพิมพ์ 80 แล้วกดค้นหา

 

จากนั้นเปลี่ยนทั้งสองจุดเป็นเลขอะไรก็ได้

จากตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็น port 81

 

จากนั้นกด Save

ลองเข้า localhost:81

เสร็จเรียบร้อย