1 ทำการคลิกขวาที่ Model และเลือก ADD และเลือก ADO.NET  Entity Data Model

2 ทำการตั้งชื่อ Model

3 ทำการสร้าง Entity Data Model Wizard โดยเลือก EF Designer from database

4 ทำการ Connect กับดาต้าเบรดที่ต้องการ แล้วกด next  (ถ้าต้องการ Connect ใหม่ให้กด New Connection)

5 ทำการเลือกตาราง และกด Finish

6  ทำการ Bulid Project

7 คลิกขวาในหน้า View ที่ต้องการสร้าง DataGride

8  เลือก Data และเลือก Gridview 

9 ไปเลือกที่ Model Class และเลือก ชื่อตารางที่เราได้สร้าง Modelไว้ตอนแรกในที่นี้ ตารางที่นำเข้าไปชื่อ Login

10  Data Context Class ให้เลือกของ Entity ที่ ADO Entity ได้ทำการสร้างขึ้นมาให้

11  Coloums: เลือกที่เราจะให้มันแสดงใน  Gridview

12  Key Field  หรือ  primary key   ในนี้คือ LID

13 จากนั้น Devexpress จะปรากฎหน้าต่างแบบนี้ให้ก็อปปี้ไปใส่ในหน้า Laout ดังในภาพ

14  ให้ทำการ เอา Scripts ของ Jquery ไปวางไว้ด้านบนของ Scripts ของ Devexpress

 


 

15  ก็จะได้ Gridview  ดังภาพ