Month: July 2018

CSS Effect zoom รูปภาพเพื่อเพิ่ม Interaction กับผู้ใช้

จากตัวอย่างใน Video เมื่อ hover ที่รูปใดใน Gallery รูปนั้นจะถูกซูมเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ากำลังชี้ที่รูปใดอยู่ สามารถทำได้ดังนี้ HTML

  CSS

ใน Class gallery-item สามารถนำ overflow: hidden; ออก เวลาที่ Hover ภาพจะขยายใหญ่เกินกรอบ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

การใช้ Plugin Content Views

Plugin Content Views   ปลั๊กอิน Content Views นั้นสามารถจัดการแบ่ง Grid และการโชว์ Posts ของเรื่องหรือหน้าแต่ละหน้าได้   1) เราสามารถกำหนดหัวข้อของหน้า 2) กำหนดเลือกเรื่องหรือหน้าที่จะนำมาแสดง 3) จำกัดการโชว์โพสต์ข้อแต่ละหน้า       สามารถเลือกหมวดหมู่เฉพาะ หรือ ป้ายกำกับ ในการแสดงโพสต์           หน้า Display จะเป็นการตั้งค่าการแบ่ง Grid และ List รายการโชว์โพสต์ การจำกัดการโชว์ตัวอักษร , หัวข้อโพสต์ และ ขนาดรูปของโพสต์ต่างๆ และสามารถตั้งค่าการจำกัดการแสดงโพสต์แล้วขึ้นหน้าใหม่ได้โดยการติ๊กที่ Pagination ให้เป็น Enable   โดยการใช้งานนั้นสามารถนำ ShortCode  ไปวางในหน้าที่ต้องการแสดงโชว์      

Devexpress Gridview การปรับแต่งส่วนต่างๆ [Part2]

ในส่วนนี้คือเป็นการชี้ Row ใน Gridview แล้วจะมีสีโฟกัสที่ Row นั้น 1  เข้าไปที่ SettingBehavior และไปที่ EnableRowHotTrack = True 2 ไปตั้งค่า ส่วนเสริมต่างๆเช่น สีที่เวลาชี้ไปหรือฟอนต์ ต่างๆ โดยเข้าไปที่ Styles และ RowHotTrack   ถ้าต้องการ BackColor คือสีพื้นหลังก็เลือกตามที่ต้องการ   3. ผลลัพธ์ที่ได้