Get Adobe Flash player

การใช้ Plugin Content Views

Plugin Content Views

 

ปลั๊กอิน Content Views นั้นสามารถจัดการแบ่ง Grid และการโชว์ Posts ของเรื่องหรือหน้าแต่ละหน้าได้

 

1) เราสามารถกำหนดหัวข้อของหน้า

2) กำหนดเลือกเรื่องหรือหน้าที่จะนำมาแสดง

3) จำกัดการโชว์โพสต์ข้อแต่ละหน้า

 

 

 

สามารถเลือกหมวดหมู่เฉพาะ หรือ ป้ายกำกับ ในการแสดงโพสต์

 

 

 

 

 

หน้า Display จะเป็นการตั้งค่าการแบ่ง Grid และ List รายการโชว์โพสต์

การจำกัดการโชว์ตัวอักษร , หัวข้อโพสต์ และ ขนาดรูปของโพสต์ต่างๆ

และสามารถตั้งค่าการจำกัดการแสดงโพสต์แล้วขึ้นหน้าใหม่ได้โดยการติ๊กที่ Pagination ให้เป็น Enable

 

โดยการใช้งานนั้นสามารถนำ ShortCode  ไปวางในหน้าที่ต้องการแสดงโชว์