Plugin Content Views

 

ปลั๊กอิน Content Views นั้นสามารถจัดการแบ่ง Grid และการโชว์ Posts ของเรื่องหรือหน้าแต่ละหน้าได้

 

1) เราสามารถกำหนดหัวข้อของหน้า

2) กำหนดเลือกเรื่องหรือหน้าที่จะนำมาแสดง

3) จำกัดการโชว์โพสต์ข้อแต่ละหน้า

 

 

 

สามารถเลือกหมวดหมู่เฉพาะ หรือ ป้ายกำกับ ในการแสดงโพสต์

 

 

 

 

 

หน้า Display จะเป็นการตั้งค่าการแบ่ง Grid และ List รายการโชว์โพสต์

การจำกัดการโชว์ตัวอักษร , หัวข้อโพสต์ และ ขนาดรูปของโพสต์ต่างๆ

และสามารถตั้งค่าการจำกัดการแสดงโพสต์แล้วขึ้นหน้าใหม่ได้โดยการติ๊กที่ Pagination ให้เป็น Enable

 

โดยการใช้งานนั้นสามารถนำ ShortCode  ไปวางในหน้าที่ต้องการแสดงโชว์