Get Adobe Flash player

วิธีนำ Font ภาษาไทยจาก Google Font มาใช้บน Web Application

1.เข้าเว็ป  https://fonts.google.com/ 

2. แล้วเลือก ภาษาไทย

 

3. เลือกฟอนต์ที่ต้องการและกด รูปบวก

   4. เมื่อกดรูป บวกแล้วจะมีหน้านี้ขึ้นเพื่อในนำ CSS ไปใส่ ดังภาพ

5. ให้นำโค้ด  ไปแปะบนหัวเว็ป

6. และนำ โค้ด CSS ไปใส่  ในส่วนที่ต้องการเปลี่ยนภาษาไทย ถ้า .fontkanit คือ class เอาไปใส่ใน class

ก็จะฟอนต์ภาษาไทยอย่างง่ายไปใช้งาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *