1.การติดตั้ง

https://www.jsdelivr.com/package/npm/sweetalert2

2. เราจะใช้แค่ 2 ไฟล์ นี้

 

3.นำ TAG ไปใส่ ทั้ง CSS  JS

4 และใส่ โค้ด Script

โดยเราสามารถดูอ้างอิงจาก เว็ปได้

https://sweetalert2.github.io/

5. โดยวิธีเรียนใช้คือ

successalert1() คือฟังก์ชั่นที่เรียกใช้