Year: 2018

การหาชื่อ Columns จากทุกตารางใน DATABASE SQL

 

CSS : การตกแต่ง link

โค้ด css จะใช้ในการตกแต่งส่วนต่างๆของหน้าเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม คราวนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของการใส่สีส่วนต่างๆของ link ที่อยู่ภายใต้ <style>…</style>

a:link จะเป็นส่วนสำหรับตั้งค่าตกแต่ง link ที่แสดงปกติ a:visited จะเป็นส่วนสำหรับตั้งค่าตกแต่ง link ที่ผู้ใช้งานเคยคลิกแล้ว a:hover จะเป็นส่วนสำหรับตั้งค่าตกแต่ง link ในเวลาที่เลื่อนเมาส์เข้าไปยังบริเวณ link นั้นๆ a:active จะเป็นส่วนสำหรับตั้งค่าตกแต่ง link ในเวลาที่ผู้ใช้งานกดคลิก link นั้นๆ   ตัวอย่างการตั้งค่า

ผลลัพทธ์ที่ได้ a:link ตั้งค่า background เป็นสีเหลือง จึงแสดงผลลัพธ์นี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ link a:hover ตั้งค่า background เป็นสีเขียวอ่อน จึงแสดงผลลัพธ์นี้เมื่อผู้ใช้งานนำเมาส์ไปวางบริเวณ link a:active ตั้งค่า background เป็นสีชมพู จึงแสดงผลลัพธ์นี้ในขณะที่ผู้ใช้งานคลิกเมาส์ที่ตัว link a:visited ตั้งค่า background เป็นสีฟ้า จึงแสดงผลลัพธ์นี้หลังจากกลับมาที่หน้าเดิมที่เคยคลิก link ดังกล่าวไปแล้ว  

การตรวจสอบ OS, Web Browser ของผู้ใช้จาก HTTP User Agent

เมื่อใช้ Web Browser เข้าใช้งานเว็บไซต์จะมีตัวแปร (Object) อยู่ตัวหนึ่งใน JavaScript ชื่อว่า navigator (window.navigator) ดังภาพ Object navigator นั้นจะมี Property มากมายที่สามารถนำไปใช้ได้ หนึ่งในนั้นคือ userAgent คือสิ่งที่เราจะใช้ในการระบุว่าผู้ใช้นี้ใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่าน OS อะไร ด้วย Web Browser อะไร รุ่นไหน ดังภาพ เมื่อเรียกใช้งาน window.navigator.userAgent ดังตัวอย่างจะได้ข้อความ “Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36” เรียกว่า User Agent String โปรดสังเกตจะพบว่าในข้อความมีระบุอยู่ว่าเป็น OS ประเภท Macintosh รุ่น OSX 10_13_2 ส่วน […]

การค้นหา String ในทุกตารางของ DATABASE SQL Server 2012

นำ Query นี้ลงไปใน New Qurey ของ Sql server และ ใส่คำที่ต้องการหาและกด F5 จะได้ผลลัพธ์ ว่าอยู่ตารางไหน

CSS : การใช้ cursor

ปกติแล้วเวลาใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ CURSOR หรือเมาส์ที่ชี้มักจะแสดงในรูปลูกศร หรือเป็นรูปมือเวลาเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ LINK ต่างๆ แต่ถ้าต้องการตกแต่งเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น การเปลี่ยนรูป CURSOR ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ การเปลี่ยนรูป CURSOR สามารถเขียนด้วย CSS ด้วยคำสั่งนี้ cursor: รูปแบบที่ต้องการให้แสดง;   ตัวอย่างการใช้ <a href=”https://www.yourlink_url.com” style=”cursor:crosshair“>ลากเมาส์มาตรงนี้</a>   ผลลัพธ์ ลากเมาส์มาตรงนี้  เมื่อเลื่อนเมาส์ไปชี้ จะสังเกตได้ว่า CURSOR จะแสดงผลต่างไปจากปกติ ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบที่เรากำหนด ซึ่งรูปแบบของ CURSOR ภายใต้คำสั่ง CSS ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้หลายรูปแบบ อย่างเช่นรูปนี้ Credit : http://coursesweb.net/css/css-cursor-property-custom-cursors https://www.webcodegeeks.com/css/css-cursor-pointer-example/ http://www.codetukyang.com/html/technic/mouseover_chg_cursor.htm

การใช้ jQuery Validation

Download File จากลิ้งค์นี้ https://github.com/jquery-validation     จากนั้นนำไปวางไว้ในโฟลเดอร์   เรียกใช้ โดยใส่ไว้ในส่วนของ<head> ของไฟล์ HTML   ตั้งชื่อ id ให้ฟรอมที่ต้องการจะตรวจสอบ     ตั้งชื่อให้ input ที่ต้องการจะให้ตรวจสอบ   จากนั้นสร้างไฟล์  validate.js     rules : จะเป็นส่วนในเงื่อนไขของการตรวจสอบ messages : จะเป็นการกำหนดข้อความในการแสดง error message  

Validate confirm password (Angularjs directive)

โดยปกติแล้ว Angularjs จะ build-in validation มาให้สำเร็จแล้ว แต่หากต้องการ validate confirm password เวลาสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนว่าตรงกับ password ที่ตั้งตอนแรกหรือไม่ สามารถใช้ directive ช่วยเพื่อให้การตรวจสอบ form ทำได้ครบสมบูรณ์ เริ่มต้นด้วยการสร้าง directive

Html (Bootstrap 3.x) ใช้ directive ในรูปแบบ attribute แทรกไว้ใน input confirm password

ผลลัพธ์

ทำให้ Gridview Devexpress (MVC) แก้ไขได้

1 ไปที่ Global.asax 2. จะเจอ Application_Start() ให้ทำการใส่โค้ดนี้ลงไป

3. จะได้ดังในภาพ 4. ให้ทำการ Build โดยกด Ctrl+Shift+B  จะทำการ Build Project  แค่เท่านี้ก็จะสามารถแก้ไขจากตารางได้