การใช้งาน Microsoft Office 365 ในมหาวิทยาลัยจะได้รับสิทธิใน Clound Storage ของ Microsoft หรือก็คือ One Drive ที่มีพื้นที่ 1 TB/User เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการเพิ่มผู้ดูแลสามารถปรับเพิ่มได้ เพียงแต่ขั้นตอนนั้นไม่ใช่แค่การใส่เลขใหม่และกดปุ่มอย่างที่คิด

เริ่มต้นให้ทำการตั้งค่าเริ่มต้น (Default Storage Limit) ในส่วนนี้สามารถจัดการผ่านเว็บไซต์ในส่วนของผู้ดูแลได้ โดยเข้าไปที่ One Drive เลือกเมนูสำหรับผู้ดูแล และเลือกเมนู Storage จากนั้นใส่ค่า Default storage in GB ถ้าต้องการ 5TB ต้องใส่ 5120

 

เมื่อกดปุ่ม save และตรวจสอบจะพบว่าผู้ใช้งานทุกคนยังมี Limit ที่ 1TB ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นเพราะนี่เป็นเพียงการกำหนดค่าเริ่มต้น (Default) เท่านั้น เรายังต้องไปไล่แก้ไขให้กับผู้ใช้งานทุกคนด้วย

วิธีการที่จะแก้ไขนั้นจะต้องใช้วิธีเขียนคำสั่งลงใน Power Shell สามารถ Download ได้ที่ Download the latest SharePoint Online Management Shell. และติดตั้ง Module SharePoint

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ใช้คำสั่ง Connect-SPOService (Connect SharePoint Online Service) จากนั้นระบบจะถาม Url: ให้เราใส่ https://yourorg-admin.sharepoint.com จากนั้นระบบจะให้เรา Login ด้วย Account ของผู้ดูแลระบบ

 

ถ้า Login สำเร็จจะไม่พบข้อความแจ้งเตือนสีแดง ให้ทดลองใช้คำสั่ง Get-SPOTenant เพื่อดู One Drive Storage Limit ว่าเป็น 5TB หรือไม่ และตรวจสอบการเชื่อมต่อไปในตัว

 

จากนั้นให้ใช้คำสั่งนี้ โดยมีการทำงานคือ Get-SPOSite จะดึงเอา URL One Drive ทั้งหมดออกมาจากนั้น Foreach ในแต่ละ $site เพื่อใช้คำสั่ง Set-SPOSite โดยระบุด้วย $site.Url และกำหนดให้ Reset ค่า Storage Limit เป็นค่าเริ่มต้น (5TB)

คำสั่งอาจจะต้องใช้เวลาสักพัก เมื่อทำงานเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบ Storage Limit จะกลายเป็น 5TB

 

อ้างอิง

  1. https://products.office.com/th-th/academic/compare-office-365-education-plans
  2. https://docs.microsoft.com/th-th/onedrive/set-default-storage-space?redirectSourcePath=%252farticle%252fcec51d07-d7e0-42a3-b794-9c00ad0f0083
  3. https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/list-onedrive-urls