พัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรม

พัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเปลี่ยนวัน/เพิ่ม/ลบ รายชื่อของตนเองได้ มีระบบเช็คอินลงทะเบียนเข้าห้อง เก็บประวัติการฝึกอบรม http://edoc.rmutp.ac.th/v3/ powered by pansachon.n
Read More

เว็ปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัฒนาเว็ปลงนามถวายพระพรเนื่องในโอากสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ https://rmutp.ac.th/salute/queen/#!/ powered by : pamok.r
Read More

พัฒนาระบบ BI

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบ BI รายงานสถิติข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  กลุ่มจึงพัฒนาระบบรายงานผลด้วยกราฟ เชื่อมต่อตรงกับระบบทะเบียนักศึกษา ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ระบบแผนงานและงบประมาณ (BPM) และระบบ ERP  แบบเรียลไทม์ ออนไลน์ รายงานข้อมูลนักศึกษาแบบ Drill down ได้ รายงานนักศึกษาเปลี่ยนแปลงประจำวัน รายงานจำนวนบุคลากร...
Read More

เว็ปถวายพระพรวันฉัตรมงคล

พัฒนาเว็ปลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ วันที่ ๔ พฤษภาคม http://cul.offpre.rmutp.ac.th/salute/#!/ powered by : pamok.r
Read More

ขั้นตอนการเปลี่ยนสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ Google Drive

Read More

slide post

   
Read More

การสอนด้วย Google Meet กับสื่อผสม

จากคุณสมบัติของ Google Meet  ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนออนไลน์แบบสอนสด face to face แล้ว ยังสามารถบันทึกเทปการสอนทั้งภาพและเสียงไว้ได้อีกด้วย  แต่ยังไม่ใช่เท่านั้น Google meet ยอมให้มีการนำไฟล์อื่น ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกันได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์  Power, Notpad, Excel หรือไฟล์ภาพนิ่ง...
Read More

สอนด้วยกระดานอิเล็กทรอนิกส์ Google jamboard ผ่านทาง Google meet

Google Jamboard เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนทางไกล ต้องมีโปรแกรมอื่นเข้ามาช่วย  เพื่อให้การเรียนจากบ้านบรรลุเป้าหมาย ในที่นี้ขอเสนอให้ใช้ร่วมกับ Google Meet ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน ซึ่งมีอยู่ใน Google for education G suite อยู่แล้ว ขั้นตอนโดยสรุป เตรียมการสอนใน Jamboard...
Read More

การใช้ Google Jamboard เพื่อการสอนแบบต้องใช้กระดานเขียน

Google Jamboard เป็นกระดาน Whiteboard เป็นเครื่องมือสำหรับการสอนหนังสือ หรือการทำงานที่ต้องใช้กระดานเขียน  ผู้สอนเขียนคนเดียวแล้วแบ่งปันให้คนอื่นดูได้  หรือให้นักศึกษามาช่วยกันเขียนในกระดาษเดียวกันก็ได้  เหมาะสำหรับการสอนคณิตศาสตร์, การออกแบบร่างวัตถุ/ชิ้นงาน, การสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกัน ใช้ได้ดีกับเมาส์ปากกา  Google Jamboard ถูกรวมอยู่ใน Google for education G Suite...
Read More

วิธีขอใช้กล้องและไมโครโฟนใน Google Chrome เพื่อใช้งาน Google Meet

เปิด Google Chrome เลือก Chrome->Settings 3.-4.เลือก Privacy and security-> Site Settings และกดปุ่มลูก > 5. เลือก Camera และกดปุ่ม > 6. ตรวจสอบกล้อง...
Read More