พัฒนาเว็ปลงนามถวายพระพรเนื่องในโอากสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

https://rmutp.ac.th/salute/queen/#!/

powered by : pamok.r