Get Adobe Flash player

pamok.r

การใช้ PowerShell ในการจัดดาร License บน Microsoft Office 365

จะต้องเตรียมเครื่องด้วยการติดตั้ง Plugin และ Module สำหรับเชื่อมต่อไปยัง Office 365 ดังนี้

  1. Microsoft Online Services Sign-In Assistant for IT Professionals RTW
  2. Azure Active Directory Module for Windows PowerShell (64-bit version)

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิด Azure Active Directory PowerShell ขึ้นมาและใช้คำสั่ง “connect-msolservice” เพื่อเชื่อมต่อไปยังบริการ Office 365 โดยระบบจะแจ้งให้ทำการ Login

ตรวจสอบยอดการใช้งาน License ของหน่วยงานด้วยคำสั่ง “Get-MsolAccountSku”

เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ใช้คำสั่ง

เมื่อรันคำสั่งแล้วจะใช้เวลาทำงานประมาณครึ่งวัน หรืออาจเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ User บน Office 365

แนะนำ Plupload เป็น Library สำหรับการ Upload file บนเว็บไซต์

ที่ผ่านมา Library สำหรับช่วยในการ Upload file (เช่น Uplodidy) จะใช้ Flash ช่วยในการ Browse และ Upload ไฟล์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ Browse ไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อม ๆ กัน รวมทั้งการ Upload แบบ Asynchronous แต่อย่างไรก็ตามเวลาผ่านไป Flash กลายเป็นเทคโนโลยีที่ตายแล้ว Web Browser สมัยใหม่ปิดกั้นการทำงานของ Flash เป็นค่าเริ่มต้น ผลกระทบที่ตามมาคือ Library Upload file จึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ดังนั้นหากต้องการพัฒนา Web App ที่สามารถ Upload file โดยการ Browse ไฟล์พร้อม ๆ กัน รองรับการทำงานแบบ Asynchronous หรือพูดง่าย ๆ ว่า Library ทางเลือกที่สามารถใช้แทน Uplodify ได้โดยที่ไม่กระทบต่อโครงสร้าง Code เดิมของ Web App มากนัก ขอแนะนำให้ใช้ Plupload

Plupload มีดีอย่างไรบ้าง

  • มี Runtime หลากหลายตั้งแต่ HTML5, HTML4, Flash และ SilverLight
  • รองรับการ Drag and drop
  • เมื่อเป็น HTML5 จึงสามารถเปิดตัวอย่างไฟล์มาแสดงได้บนฝั่ง Client เช่น Browse ไฟล์รูป แล้วนำรูปที่ Browse ขึ้นมาแสดงบนหน้าจอ โดยไม่ต้องทำการ Upload
  • กรณีที่เป็นรูปภาพสามารถ ตัดต่อ หรือ ย่อรูปภาพได้บนฝั่ง Client
  • สามารถแบ่งส่วนไฟล์ในการ Upload เช่นไฟล์เต็ม 10Mb สามารถแบ่งเป็นส่วนละ 1Mb แล้วค่อย Upload ทำให้สามารถ Upload ไฟล์ใหญ่กว่าขนาดที่ Server กำหนดได้
  • มีการแปลมากกว่า 30 ภาษา
  • รองรับใช้งานร่วมกับ jQuery

ตัวอย่างการใช้ Plupload

Download Plupload ได้ที่เว็บไซต์ http://www.plupload.com/

เรียกใช้งานงาน Script ของ Library ถ้าต้องการใช้เป็น method jQuery ต้องเรียกใช้ไฟล์ CSS, Js ของ jQuery เพิ่มเติม (ผู้พัฒนา Plupload เตรียมไฟล์ให้แล้วใช้ชุดที่ Download มา)

การกำหนด Element บน HTML ในตำแหน่งที่ต้องการให้เป็นปุ่ม Browse และ Upload

การตั้งค่า Plupload

 

วิธี Export User จาก Active Directory โดยใช้ PowerShell

การ Export User จาก Microsoft Active Directory สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง Get-ADUser ในชุดคำสั่ง Active Directory Cmdlets ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee617195.aspx การใช้คำสั่ง Get-AdUser จะถูกบังคับให้ใช้ Parameter Filter พร้อมกันเสมอ โดยการรันคำสั่งต่าง ๆ จะใช้ PowerShell เป็นตัวรับคำสั่ง ตัวอย่างเช่น

แสดงรายชื่อ User ทั้งหมด แต่จะแสดงไม่เกิน 1000 รายการ (ถ้ามี Username จำนวนมากควรระบุ Filter)

เมื่อต้องการรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า nop จะใช้คำสั่ง (ใช้ -eq (equal) แทนเมื่อต้องการค้นชื่อเต็ม)

กรณีที่ต้องการเลือก OU สามารถใช้ Paremeter -SearchBase เพื่อระบุ base dn

จากนั้นเราสามารถจัดรูปแบบการแสดงผลในรูปแบบตารางได้ด้วยคำสั่ง Select-Object แล้วตามด้วย Attribute ที่ต้องการแสดงผล

หาก Attribute ที่ต้องการไม่มีอยู่ในค่าเริ่มต้น จะต้องใช้ Parameter -Properties เพื่อขอดู Attribute เพิ่มเติม เช่น ต้องการ Title และ Department มาแสดงด้วย

และสุดท้ายการ Export เป็นไฟล์ CSV สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง Export-Csv พร้อม Paremeter -Encoding “UTF8”  เพื่อให้แสดงผลเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้อง

 

Protected: วิธีติดตั้งแบบสอบถามความพึงพอใจ xQuiz

There is no excerpt because this is a protected post.

แนะนำ Plugin Query Monitor สำหรับตรวจสอบการทำงานของ WordPress

ในการใช้ WordPress เพื่อจัดทำเว็บไซต์ มักจะมีการติดตั้ง Plugin หรือส่วนเสริม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ดูแลเว็บต้องการ บางเว็บไซต์อาจจะต้องติดตั้ง Plugin หลายสิบตัวเพื่อให้เว็บไซต์เป็นไปตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งาน Plugin มากขึ้นอาจจะเกิดปัญหาให้เว็บไซต์โหลดช้า

จึงเป็นที่มาของ Plugin Query Monitor สามารถ Install ได้ผ่านระบบจัดการของ WordPress โดย Query Monitor เมื่อ Active ใช้งานแล้วจะทำการ Capture การทำงานทั้งหมดตั้งแต่มีการเรียกหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น HTTP Request, Query ฐานข้อมูล และการโหลด Script ต่าง ๆ ดังภาพ

screenshot-11

screenshot-41

จะเห็นว่ารายงานของ Query Monitor จะแสดงให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เว็บไซต์โหลดช้า

รายละเอียดเพิ่มเติม https://wordpress.org/plugins/query-monitor/