Author: petcharaporn.p

พัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรม

พัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเปลี่ยนวัน/เพิ่ม/ลบ รายชื่อของตนเองได้ มีระบบเช็คอินลงทะเบียนเข้าห้อง เก็บประวัติการฝึกอบรม http://edoc.rmutp.ac.th/v3/ powered by pansachon.n

เว็ปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัฒนาเว็ปลงนามถวายพระพรเนื่องในโอากสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ https://rmutp.ac.th/salute/queen/#!/ powered by : pamok.r

พัฒนาระบบ BI

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบ BI รายงานสถิติข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  กลุ่มจึงพัฒนาระบบรายงานผลด้วยกราฟ เชื่อมต่อตรงกับระบบทะเบียนักศึกษา ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ระบบแผนงานและงบประมาณ (BPM) และระบบ ERP  แบบเรียลไทม์ ออนไลน์ รายงานข้อมูลนักศึกษาแบบ Drill down ได้ รายงานนักศึกษาเปลี่ยนแปลงประจำวัน รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน จำแนกตามประเภท รายงานจำนวนเงินรายได้ รายงานจำนวนเงินงบประมาณ รายงานการติดตามงบประมาณ ฯลฯ

เว็ปถวายพระพรวันฉัตรมงคล

พัฒนาเว็ปลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ วันที่ ๔ พฤษภาคม http://cul.offpre.rmutp.ac.th/salute/#!/ powered by : pamok.r

การสอนด้วย Google Meet กับสื่อผสม

จากคุณสมบัติของ Google Meet  ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนออนไลน์แบบสอนสด face to face แล้ว ยังสามารถบันทึกเทปการสอนทั้งภาพและเสียงไว้ได้อีกด้วย  แต่ยังไม่ใช่เท่านั้น Google meet ยอมให้มีการนำไฟล์อื่น ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกันได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์  Power, Notpad, Excel หรือไฟล์ภาพนิ่ง รวมถึง ไฟล์ Youtube หรือไฟล์เสียง ต่าง ๆ ก็สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ โดยการสลับหน้าจอไปมาในระหว่างการสอน ซึ่งทำได้ง่าย และสะดวก วิธีการใช้งาน  0. เตรียมไฟล์หรือเรื่องที่จะสอน และเปิดหน้าจอนั้นค้างไว้ในเครื่องก่อน  จากนั้นจึงเข้าไปที่  meet.google.com 1.เข้าร่วมห้องประชุม Meet แล้วคลิก Present now เลือกคลิก A Chrome tab (ในการนำเสนอ  จะเลือกนำเสนอได้ใน 3 รูปแบบ คือ 1.นำเสนอจาก  Chrome tab  2. จากหน้าต่างงานที่เปิดไว้ […]

สอนด้วยกระดานอิเล็กทรอนิกส์ Google jamboard ผ่านทาง Google meet

Google Jamboard เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนทางไกล ต้องมีโปรแกรมอื่นเข้ามาช่วย  เพื่อให้การเรียนจากบ้านบรรลุเป้าหมาย ในที่นี้ขอเสนอให้ใช้ร่วมกับ Google Meet ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน ซึ่งมีอยู่ใน Google for education G suite อยู่แล้ว ขั้นตอนโดยสรุป เตรียมการสอนใน Jamboard -> share board ให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (ส่งทาง email ของนักศึกษาแต่ละคน) -> เปิดหน้า Jamboard ที่จะสอนค้างไว้ เปิด new tab -> เปิดห้องเรียน meet.google.com -> เชิญผู้เข้าร่วมเรียนในห้อง -> Present -> เลือก Chrome tab -> เลือกหน้า Jamboard ที่เปิดค้างไว้ นักศึกษาที่อยู่ในห้องก็จะเห็นหน้า board วิธีการนำ Jamboard  มาใส่ใน Meet […]

การใช้ Google Jamboard เพื่อการสอนแบบต้องใช้กระดานเขียน

Google Jamboard เป็นกระดาน Whiteboard เป็นเครื่องมือสำหรับการสอนหนังสือ หรือการทำงานที่ต้องใช้กระดานเขียน  ผู้สอนเขียนคนเดียวแล้วแบ่งปันให้คนอื่นดูได้  หรือให้นักศึกษามาช่วยกันเขียนในกระดาษเดียวกันก็ได้  เหมาะสำหรับการสอนคณิตศาสตร์, การออกแบบร่างวัตถุ/ชิ้นงาน, การสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกัน ใช้ได้ดีกับเมาส์ปากกา  Google Jamboard ถูกรวมอยู่ใน Google for education G Suite นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้งานได้ฟรี เพียงแค่มี email rmutp คุณสมบัติพื้นฐานของ Google Jamboard  สามารถเขียนได้ ลบได้  แทรกรูปภาพได้ ติดโน๊ตได้  มีตัวชี้เลเซอร์ วิธีใช้งาน Web browser ของ Google Chrome ->Log in ด้วย email rmutp 1. ที่มุมขวาที่จุด 9 จุดสี่เหลี่ยม คลิก และเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกเลือก Jamboard 3. Jamboard จะสร้างบอร์ดใหม่ชื่อ Untitled […]

วิธีขอใช้กล้องและไมโครโฟนใน Google Chrome เพื่อใช้งาน Google Meet

เปิด Google Chrome เลือก Chrome->Settings 3.-4.เลือก Privacy and security-> Site Settings และกดปุ่มลูก > 5. เลือก Camera และกดปุ่ม > 6. ตรวจสอบกล้อง ว่าเป็นกล้องที่ใช่หรือไม่ 7.เลื่อนปุ่มเป็นสีน้ำเงิน ให้ระบบถามก่อนที่จะเข้าถึงกล้อง (แนะนำว่าให้ถามก่อน) 8. ยอมให้ใช้กล้องในโปรแกรม Google meet 9.กดปุ่ม > เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด 9.กดปุ่ม > เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด 10.ตั้งค่าไมโครโฟน ตรวจดูว่าเป็นไมโครโฟนที่เสียบใช้อยู่หรือไม่ 11. เลื่อนปุ่มเป็นสีน้ำเงิน ให้ระบบถามก่อนที่จะเข้าถึงไมโครโฟน (แนะนำว่าให้ถามก่อน) 12. ยอมให้ใช้ไมโครโฟนในโปรแกรม Google meet      

วิธีตรวจสอบ/แก้ไขกล้อง Google Meet ไม่ทำงาน

พบว่าบางคนมีปัญหาไม่สามารถใช้งานกล้องใน google meet ได้ ในขณะที่ใช้กล้องและไมโครโฟนกับโปรแกรมอื่นได้ปกติดี วิธีตรวจสอบ 1. คลิกที่ Settings ที่ด้านบนของหน้า Video call 2. ต้องแน่ใจว่า เลือกใช้อุปกรณ์ และตั้งค่าอุปกรณ์ของอุปกรณ์ถูกต้อง กล้อง : ถ้ากล้องทำงาน จะเห็น video อันเล็กอยู่ที่มุมบนด้านขวา ไมโครโฟน : ทดสอบไมโครโฟน ด้วยการทดลองพูด และถามคนอื่นดูว่าได้ยินที่คุณพูดไหม ลำโพง : ทดสอบลำโพง ด้วยการกด test จะได้ยินสัญญาณโทรศัพท์ ตรวจสอบ Hardware 1.กรณีการใช้หูฟังและไมโครโฟน แบบเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องแน่ใจว่าเสียบถูกช่อง 2.กรณีกล้องและลำโพงเป็นแบบ Build in ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ Google meet จะตรวจสอบ และขออนุญาตจากผู้ใช้ก่อน ผู้ใช้ต้องกด “อนุญาต” จึงจะใช้อุปกรณ์ได้ (โปรแกรมจะถามตอน กดเข้าร่วมห้อง) 3.ที่หน้าจอด้านล่างของ video call ต้องแน่ใจว่า […]