Get Adobe Flash player

คลังความรู้ปี 2559

แก้ colunm ที่เป็น Identity ให้สามารถ insert number แทรกได้

ขั้นตอนด้านบนให้ทำใน query command

sql

Restore Database SQL Server 2012,2016

เนื่องจากการสร้าง database ชื่อใหม่และทำการ restore จาก db หนึ่งไปยัง db หนึง เมื่อทำการ restore db จะพบว่ามันแจ้งว่าทำไม่ได้ เพราะมีการใช้งานอยู่ดังนั้น เราจึงต้องใช้คำสั่ง sql ในการ restore แทน (ประหนึ่งการ copy และ replace ไปยัง db ใหม่ที่สร้าง) ดังนี้

สังเกตุว่าเมื่อสร้าง db2 แล้วต้องการ copy db1 มาทับจะอ้างว่าเอาไฟล์จาก db1 และมีการย้าย mdf และ log ของ db1 ไปทับ db2.mdf และ db2.ldf

Custom fonts on DevExpress Extrareport

เนื่องจากการทำรายงานด้วย Extrareport จะต้องมีการเพิ่มอักษร Sarabun ลงไปเพื่อให้รายงานสามารถแสดงผลอักษรได้อย่างถูกต้องโดยที่เครื่อง client ที่ไม่มีอักษร Sarabun ก็สามารถที่จะแสดงผลได้ วิธีทำมีดังนี้

1. Download Font TH SarabunPSK และนำไปไว้ในฟอเดอร์ fonts (ถ้าไม่มีฟอเดอร์นี้ให้สร้างขึ้นมา)
2. สร้าง ExtraReport ขึ้นมาและในส่วนของ ExtraReport.cs (CodeBehide c#) จะต้องเพิ่มโค้ดลงไป

รูปภาพประกอบในข้อที่ 1,2
fonts1
3. ในส่วนของหน้า report.aspx ที่ไว้แสดง extrareport จะต้องใส่ @font-face ในส่วนของ css style ด้วย

fonts2

ionic & ngCordova GPS Map

ให้เปิดไฟล์ index.html ในส่วนของ Header ให้ แปะไว้ด้านบนลองลงมาจาก style.css

ให้เปิดไฟล์ app.js แล้วแปะ Controller ลงไป

ส่วนหน้า index.html ในส่วนของ body ให้ใส่ tag ด้านล่างลงไปเพื่อสแดงผล

ให้เปิดไฟล์ style.css ซึ่งจะอยู่ในฟอรเดอร์ www/css/ และกำหนด style ให้กับ element id map

 

ngCordova FlashLight ปลั๊กอินสำหรับส่องแสงไฟฉาย บนมือถือ

 

ionic framework การใช้งาน Sqlite และ ngCordova

ionic framework & Sqlite & ngCordova เป็นการใช้งานฐานข้อมูล sqlite ที่เป็นฐานข้อมูลบน smart phone ที่นิยมใช้กันใน ionic สามารถใช้ ngCordova ในการ install plugin Sqlite เพื่อใช้งานได้ทันทีดังนี้

 1. สร้างโปรเจ็คใหม่ด้วย command prompt

 2. ไปที่ folder sqlapp และ open with atom (text editor)
 3. ไปที่ไฟล์ config.xml แก้ไข name กับ widget id
  sqlapp1
 4. ใช้ bower install ngcordova

  หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ index.html และนำ script ng-cordova.js ไปวางไว้ก่อน cordova.js

  หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ app.js และเพิ่ม ngCordova ในส่วนของ angular.module()
 5. ลง plugin Sqlite

   
 6. เปิดไฟล์ app.js กำหนด var db = null;  ไว้ด้านบนสุด
 7. ในส่วนของไฟล์ app.js ในส่วนของ $ionicPlatform.ready จะให้สร้าง db และสร้าง table ขึ้นมา

   
 8. ที่ command prompt สั่ง ionic platform add android
 9. และใช้คำสั่ง ionic run android
 10. พิมพ์คำสั่ง monitor ใน command prompt เพื่อเปิด android monitor
 11. พิมพ์คำสั่ง ionic run android หรือใช้คำสั่ง ionic emulate android
 12. เราสามารถเข้าดู app ของเราใน android monitor ได้จากภาพ และให้เลือก save db ลงมาเพื่อดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง
  sqlapp2
 13. แก้ไขไฟล์ app.js

   
 14. index.html

   

code ionic ตัวอย่างการทำ chat

index.html

app.js

 

ionic & ngordova

ngCordova คือ plugins เพื่อให้ ionic สามารถสั่งงานไปยัง iOS & Android device ได้ เช่นสามารถสั่งให้ส่งเสียงร้อง สั่งให้ทำงานร่วมกับกล้อง ร่วมกับ location สามารถสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงาน โดยสามารถเขียนคำสั่งได้จาก AngularJS ในการควบคุมการทำงาน ซึ่งสามารถเข้าใช้ plugins ต่างๆได้ที่ http://ngcordova.com/

ตัวอย่าง ngCordova

ก่อนที่จะใช้งาน plugins จะต้องลง bower เพื่อใช้คำสั่งผ่าน command prompt ก่อนโดยการเปิด command prompt และพิมพ์ดังนี้

หลังจากนั้นจะต้องเปิดไฟล์ index.html ใน project และเพิ่มโค้ดใน html เพื่อเรียกใช้คำสั่ง cordova (ให้ใส่ไว้ด้านบนส่วนของ header)

และเพิ่ม ngCordova ในส่วนของไฟล์ www/js/app.js ตรง angular.module(‘starter’, [‘ionic’,’ngCordova‘])

และในไฟล์ app.js จะต้องเพิ่ม cordovaPlugin.someFunction ใน ionicPlatform.ready เพื่อให้โปรแกรมทำงานเมื่ออุปกรณ์พร้อมใช้งานไม่งั้นโปรแกรมจะ error

 

ionic command

ionic command จะพิมพ์ใน command prompt (cmd) เพื่อทำงาน โดยมีคำสั่งที่สำคัญดังนี้

1) คำสั่งสร้าง apps

ตรง app1 คือชื่อ apps ที่จะสร้าง

2) คำสั่งเปิด run serve เพื่อจำลอง app ผ่าน browser เพื่อง่ายต่อการพัฒนา apps เริ่มต้น

3) คำสั่งปิด serve กรณีที่ทำแล้วอยากจำลองผ่าน emulator หรือ ผ่าน device จริงจะต้องปิด serve โดยพิมพ์

4) ให้ ionic download sources สำหรับใช้งานกับ android device

ให้ ionic download sources สำหรับใช้งานกับ iOS device

 • กรณีที่ error จากการ ใช้คำสั่ง ionic platform add สามารถใช้คำสั่ง remove ได้

5) run app

สำหรับ android device / emulator

สำหรับ iOS device (จะต้องใช้บน Mac OS และถ้าจะลงเครื่องจริงจะต้องทำผ่าน x code)

6) build icon / splash screen

ถ้ารูป icon หรือ splash ไม่เปลี่ยนให้พิมพ์เพิ่ม

 

คู่มือการอบรม Word & Excel Advance

คู่มือการอบรม Word & Excel Advance

Screen Shot 2559-06-29 at 8.31.44 AM