Get Adobe Flash player

คลังความรู้ปี 2560

Google Calendar จัดการ Resources เช่น การจองห้องจองรถภายในมหาวิทยาลัย

Google Calendar จัดการ Resource การจองห้องจองรถภายในมหาวิทยาลัย เมื่อคณะหรือหน่วยงานที่ใช้ account ภายใต้โดเมน @rmutp.ac.th จะเกิดปัญหาตามมาคือทุกคนจะสามารถเข้าไปจอง Resource ได้หมด ทำให้ห้องบางห้องต้องใช้โดยคนภายในหน่วยงานเจ้าของ อาจจะโดนจองจากคนนอกหน่วยงาน ทำให้การควบคุมการจองลำบาก ดังนั้นจะต้องใช้สิทธิแอดมินในการเข้าไปจัดการ Resrouces ที่มีการสร้างขึ้น วิธีการทำดังนี้

จะเห็นว่าเมื่อแชร์ปฏิทินจะสามารถกำหนดให้ แก้ไข หรือ แชร์ต่อได้ หรือแค่ดูรายละเอียด หรือแค่เห็นว่า Resources ว่างไม่ว่าง *กรณีจะมอบสิทธิให้คณะดูแล สามารถไปเปิด Role ในเมนูแอดมินจะมี Setting Calendar Resouces ภายในให้เลือก

 

 

คู่มือการอบรม Google Drive

1) Download การใช้งาน Google Drive ผ่านเว็บบราวเซอร์

2) Download วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์

SQL Server Error Cannot resolve the collation

เมื่อสร้าง Database ขึ้นมาใหม่แล้ว Server ที่ลง SQL Server ไม่ได้ SET Collation ให้ Default ภาษาไทยไว้ จะทำให้เมื่อสร้าง Database ใหม่มันจะไม่ Support ภาษาไทย ซึ่งจะขึ้นแจ้งทำนองว่า

Cannot resolve the collation conflict between “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” and “Thai_CI_AS” in the equal to operation.

ดังภาพด้านล่าง

จากภาพจะสังเกตุว่ามีการแจ้งเตือนว่า Collation หรือภาษาที่ Database รองรับมันเป็น Latin นะ แต่ข้อความที่ถูกบันทึกเป็นภาษาไทยมันเป็น Thai_CI_AS มันเลยแสดงไม่ได้ วิธีปรับ Collation ให้รองรับ Thai_CI_AS ก็ไม่อยากให้เปิดหน้า Query มาโดยใช้ user ที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแล Database ที่จะแก้ไข แล้วให้รันคำสั่ง

หลังจากนั้นเมื่อ run เสร็จให้กดคลิ๊กขวาที่ Database และเลือก Properties จะสังเกตุว่า Collation ถูกเปลี่ยนให้เป็น Thai_CI_AS แล้ว ดังภาพด้านล่าง

DevExpress : XtraReport set parameter to report

ถ้าเกิดใช้ XtraReport แล้วใช้ Datasource แล้วมาทำ Filter บางทีจะทำให้ช้าเพราะการ Filter จะทำหลังจาก select  ข้อมูลทั้งหมดมาแล้ว ทั้งที่ไม่จำเป็นต้องเอาข้อมูลทั้งหมด ให้เปลี่ยนมาใช้การตั้งค่า Parameter ให้กับ DataSource เพื่อแก้ปัญหาโหลดช้า ทำดังนี้ (ทำหลังจากสร้าง Xtrareport และ Add Datasource กับเลือก Query เรียบร้อยแล้ว)

1) เปิด Tools สำหรับ Xtrareport คือ Field List

2) ในเมนู Field List เลือกคลิ้กขวาตรง Parameter แล้ว Add Parameter

3) หลังจากนันมาที่ Report Explorer คลิ๊กขวาที่ sqlDataSource1 ที่เราสร้างตอนแรก เลือก Properties

จากภาพด้านบนให้คลิกที่เครื่องหมายบวกเข้าไปเรื่อยๆ แล้วกดตรง (Collection) ในส่วนของ Parameter

ตั้งค่า Parameter ดังนี้

หลังจากนั้นให้คลิกที่ Query เพื่อแก้ไข Query ดังภาพด้านล่าง

ในส่วนของ Where Clause ให้ใส่ Parameter ที่กำหนดลงไปดังภาพด้านล่าง

4) การรับค่า Parameter จาก URL แล้วที่เรียกว่า Query String ให้ไปกำหนดที่ Code Behide ของหน้า Page ที่เรียกใช้ XtraReport

สามารถดูตัวอย่างการทำได้ที่ activity.rmutp.ac.th ไฟล์ PrintTranscript5Normal.aspx

การจัดการ Account บน Google โดยใช้ Google Sheet และ Tool Script Editor

การจัดการ Account บน Google โดยใช้ Google Sheet และ Script Editor Tool โดยปกติการ Add Account จำนวนมากไปบน Google มีวิธีการทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ดูแล คือการใช้ Google Sheet และใช้ Tool->Script Editor ซึ่งเป็นเมนูหนึงอยู่ใน Google Sheet ขั้นตอนการทำคือ

 1. เราจะต้องมี Google Sheet ที่มี Column สำหรับ Add Account เข้าไปยังโดเมน Google โดยเตรียม Account ไว้ในใน Sheet ดังนี้
 2. ให้กดที่เมนู Tools ด้านบน และเลือก Script Editor
 3. ใส่ Script สำหรับสร้าง Account ลงไป
  ตัวอย่างโค้ดด้านล่างสามารถ copy ได้

   
 4. ต้องเปิด Permission และการใช้งาน Google Service ด้วยโดยทำดังนี้
  เลือก Resources->Advanced Google Service ดังภาพ
  หลังจากนั้นจะพบหน้า Add Google Service
  ระบบจะพามาหน้า ไลบรารี่ทำการค้นหา Admin SDK และเปิดใช้งานตามภาพด้านล่าง

 5. หลังจากเปิดสิทธิแล้ว ให้กด OK และพร้อมรัน Script ให้ทดสอบ Run Script จากปุ่ม Play หรือเลือกที่เมนู Run แล้วเลือกฟังชั่นหรือชื่อสคริปที่ต้องการได้เลย 6. หลังจากนั้น Script จะเริ่มทำงาน เมื่อ Add Account เสร็จจะมีการอัพเดทวันที่ใน Sheet ที่สร้างด้วย
  การ Run Script ทาง Google กำหนด Maximum Time ไว้ที่ 5 นาที ( จะพบ Error : Exceeded maximum execution time) ทำให้ถ้าเกิดมีการ Add Account จำนวนมากมันจะหยุดการทำงานและใน Sheet เมือทำถึงคนไหนมันจะไม่อัพเดทว่าทำเสร็จแล้ว จึงเกิด Error ว่าสร้างซ้ำ วิธีการแก้ปัญหานี้คือสร้าง Trigger ใน Script Editor ที่เป็นรูปไอคอนเวลาขึ้นมาเพื่อให้มัน Run ต่อเนื่อง ดังภาพด้านล่าง

หมายเหตุ ในการใช้ Admin SDK เพื่อทำการเพิ่มหรือลบ Account สิ่งที่ต้องดูคือ User Google ที่ Login เข้าใช้งาน Google Sheet อยู่ในขณะที่ Run Script มีสิทธิในการ Add, Delete User Account หรือไม่ เพราะถ้าไม่มีสิทธิเมื่อ Run Script มันจะแจ้งว่าต้องการสิทธิในการจัดการด้วย ดังภาพ

การจัดการ Account บน Google โดยใช้ Google Sheet และ Tool Script Editor

การจัดการ Account บน Google โดยใช้ Google Sheet และ Script Editor Tool โดยปกติการ Add Account จำนวนมากไปบน Google มีวิธีการทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ดูแล คือการใช้ Google Sheet และใช้ Tool->Script Editor ซึ่งเป็นเมนูหนึงอยู่ใน Google Sheet ขั้นตอนการทำคือ

 1. เราจะต้องมี Google Sheet ที่มี Column สำหรับ Add Account เข้าไปยังโดเมน Google โดยเตรียม Account ไว้ในใน Sheet ดังนี้
 2. ให้กดที่เมนู Tools ด้านบน และเลือก Script Editor
 3. ใส่ Script สำหรับสร้าง Account ลงไป
  ตัวอย่างโค้ดด้านล่างสามารถ copy ได้

   
 4. ต้องเปิด Permission และการใช้งาน Google Service ด้วยโดยทำดังนี้
  เลือก Resources->Advanced Google Service ดังภาพ
  หลังจากนั้นจะพบหน้า Add Google Service
  ระบบจะพามาหน้า ไลบรารี่ทำการค้นหา Admin SDK และเปิดใช้งานตามภาพด้านล่าง

 5. หลังจากเปิดสิทธิแล้ว ให้กด OK และพร้อมรัน Script ให้ทดสอบ Run Script จากปุ่ม Play หรือเลือกที่เมนู Run แล้วเลือกฟังชั่นหรือชื่อสคริปที่ต้องการได้เลย 6. หลังจากนั้น Script จะเริ่มทำงาน เมื่อ Add Account เสร็จจะมีการอัพเดทวันที่ใน Sheet ที่สร้างด้วย
  การ Run Script ทาง Google กำหนด Maximum Time ไว้ที่ 5 นาที ( จะพบ Error : Exceeded maximum execution time) ทำให้ถ้าเกิดมีการ Add Account จำนวนมากมันจะหยุดการทำงานและใน Sheet เมือทำถึงคนไหนมันจะไม่อัพเดทว่าทำเสร็จแล้ว จึงเกิด Error ว่าสร้างซ้ำ วิธีการแก้ปัญหานี้คือสร้าง Trigger ใน Script Editor ที่เป็นรูปไอคอนเวลาขึ้นมาเพื่อให้มัน Run ต่อเนื่อง ดังภาพด้านล่าง

หมายเหตุ ในการใช้ Admin SDK เพื่อทำการเพิ่มหรือลบ Account สิ่งที่ต้องดูคือ User Google ที่ Login เข้าใช้งาน Google Sheet อยู่ในขณะที่ Run Script มีสิทธิในการ Add, Delete User Account หรือไม่ เพราะถ้าไม่มีสิทธิเมื่อ Run Script มันจะแจ้งว่าต้องการสิทธิในการจัดการด้วย ดังภาพ

Mobile Application Development

คู่มือการติดตั้ง Tools สำหรับพัฒนา Mobile Application Development
ionic