Get Adobe Flash player

การจัดการความรู้ KM

วิธีการแก้ปัญหา {{}} ในLaravel บน VS code

ปัญหาก็คือถ้าเราพิม {{}} ใน tag html ตัว tag นั้นจะขยับไปข้างหน้าทำให้เราต้องจัดใหม่อยู่เสมอวิธีแก้คือ

 

 1. ทำการเปิด Vscode แล้วกด F1 แล้วค้นหาคำว่า Setting (UI)

 

2. แล้วทำการคลิกรูปบนด้านขวาตามในภาพ

 

3. เมื่อคลิกกแล้วจะขึ้นมาดั้งในภาพและให้ทำใส่โค้ดลงไป

ส่วนของโค้ด

เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้

CSS Table text-overflow ellipsis ตัดข้อความทิ้งเมื่อข้อความในตารางยาวเกินไป

เมื่อมีข้อความที่ยาวมาก ๆ ในตารางจนเกิดการเว้นบรรทัดข้อมูลเกิดขึ้นทำให้ข้อมูลในตารางดูไม่เรียบร้อย วิธีแก้ไขปัญหาเราสามารถใช้ CSS Property  text-overflow มาช่วยได้ โดยการกำหนดค่าให้เป็น ellipsis (ตัดข้อความทิ้ง) และใช้ Property white-space กำหนดค่าเป็น nowrap (ไม่ต้องเว้นบรรทัด)

แต่ปัญหานี้ไม่ได้แก้ง่ายขนาดนั้น สาเหตุเพราะตารางใน html นั้นจะมี Property table-layout ที่มีค่าเริ่มต้นเป็น auto (ยืดหยุ่นตามข้อมูล) ก็คือถ้าข้อมูลยาวมากแล้วไม่สามารถเว้นบรรทัดได้ ตารางจะทำการยืดความกว้างของ column นั้นออกไปเพิ่ม ทำให้ text-overflow ellipsis นั้นไม่ทำงาน ดังนี้จึงต้องมีการเปลี่ยน table-layout ของตารางใหม่จาก auto เป็น fixed

ตัวอย่างที่ข้อมูลใน column สุดท้ายมีความยาวมาก

ตัวอย่าง CSS

ดูเพิ่มเติมที่ https://codepen.io/anon/pen/RdrGbX

 

SQL : การ Replace ข้อความจากข้อมูลทุก record ใน Column

ในการแทนที่ตัวอักษร ข้อความ หรือ string ใดๆบนทุก record ในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งบน SQL สามารถกระทำได้เช่นเดียวกับฟังก์ชั่นการ find and replace บนโปรแกรมอื่นๆ ด้วยรูปแบบคำสั่งดังนี้

รูปแบบคำสั่ง

UPDATE ชื่อตาราง

SET ชื่อColumnที่ต้องการ = REPLACE([ชื่อColumnที่ต้องการ], ‘[ค่า String เดิม]’, ‘[ค่า String ใหม่]’)

WHERE เงื่อนไข (ถ้ามี)

ในการใช้ชุดคำสั่งนี้จะเป็นการ Replace ข้อความโดยทำการ search หาจากค่า string ที่ต้องการแก้จากทุกๆ record ในคอลัมน์นั้น ด้วยค่า string ใหม่
เหมาะกับการแก้ข้อมูลบางส่วนหรือลบอักขระบางตัวจากในคอลัมน์ (โดยคงค่าข้อมูลเดิมเอาไว้ด้วย)
เช่น การลบเครื่องหมาย – ออกจากทุก record ในคอลัมน์เบอร์โทรศัพท์ , การเปลี่ยนเครื่องหมายแทนการคูณจาก * เป็น x สำหรับทุกๆ record เป็นต้น

การสร้าง chart.js บน ionic 4

 • เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์ ionic ไว้ ทำการลง chart.js

 

 • นำโค้ดตัวอย่างไปใส่ไว้ที่หน้าที่ทำการเพิ่ม charts ไฟล์ .ts (typescripts)

 • ngOnInit เป็นการสั่งให้ทำงาน function ก่อนทำการโหลด page

 

 • จากนั้นกลับไปยังหน้าไฟล์ .html เพื่อเรียกใช้ฟังชั่นก์ charts เรียกเป็นในรูปแบบอ้างอิง id

 

 • ทำการ save เพื่อ compile code

การ Set xampp ร่วมกับ IIS ได้Portไม่ชน

 1. เข้า Xampp และคลิก Config เลือก  httpd.conf

2. จะมี Notepad เปิดมาให้ทำการค้นหา

 • Listen 81  (81 คือ port ที่เราทำการเปลี่ยนปกติจะเป็น 80)
 • ServerName localhost:81  (81 คือ port ที่เราทำการเปลี่ยนปกติจะเป็น 80) และทำการเซฟ

3.กลับมาหน้าแรกและกด configเหมือนเดิมเลือก httpd-ssl.conf

4.  จะมี  Notepad เปิดขึ้นมา ทำการหาดังนี้

 • Listen 444
 • <VirtualHost _default_:444>
 • ServerName www.example.com:444  (444 เป็น port ที่ทำการเปลี่ยน ปกติจะ port 443)

จะทำให้สามารถใช้ได้ ทั้ง iis และ Xampp

Laravel การนำ public folder ออกจาก url ให้เหลือเพียงแค่ domain

โดยปกติการติดตั้ง Laravel นั้นจะต้องติดตั้งด้านนอก public_html (Folder Web Root โดยทั่ว ๆ ไป) แล้วทำการ Config Web Server ให้ชี้ไปยัง Folder Public ของ Laravel แทนเพื่อให้ url เหลือเพียงแค่ domain เท่านั้น ดังภาพ

และการ Config Virtualhost ให้ชี้ไปที่ Folder public ของ Apache

แต่ในบางครั้งเราไม่สามารถ Config Apache หรือ Web Server ที่ใช้บริการอยู่ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการเปลี่ยน Pointer จาก Folder Laravel ให้ชี้ไปยัง Folder public แทน โดยวิธีการทำนั้นง่ายมาก เพียงแค่ 2 ขั้นตอนคือ

 1. Copy File .htaccess จาก Folder public ไปไว้ด้านนอก (Folder Laravel)
 2. เปลี่ยนชื่อไฟล์ server.php เป็น index.php

เพียงเท่านี้ ก็จะสามารถเข้าถึงเว็บได้โดยตรงโดยใช้เพียงแค่ domain บน url เช่น http://abc.com แทนที่จะเป็น http://abc.com/public แต่การใช้วิธีนี้ก็จะมีปัญหาใหญ่มาก ในด้านความปลอดภัยตามมาเพราะ ใน Folder Laravel นั้นมีไฟล์ Config ที่เป็น Text file อยู่ (.env) เราสามารถเข้าถึงได้ และดู Config หรือ Password ได้โดยตรง จำเป็นที่จะต้องปิดช่องโหว่ในส่วนนี้ โดยวิธีที่แนะนำคือการตั้งค่าเพิ่มใน File .htaccess ใน Folder Laravel โดยการ Config ให้ไม่อนุญาติให้เปิดอ่าน Extension env หรือ Extension อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ดังนี้

เพียงเท่านี้ก็จะไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ Config ได้โดยตรง

แก้ปัญหาสระลอยบน Photoshop

การพิมพ์ตัวหนังสือบน Photoshop บางครั้งผู้ใช้งานอาจจะพบปัญหาสระลอย หรืออาการที่สระหรือวรรณยุกต์อยู่ในต่ำแหน่งที่สูงหรือต่ำเกินไป ทำให้พิมพ์ออกมาแล้วดูไม่สวยงามหรืออ่านยาก แม้ว่าใน Photoshop จะสามารถตัดต่อแบบรูปภาพได้ แต่ในที่นี้ก็มีอีกวิธีที่สามารถแก้ไขได้ที่ตัวข้อความได้เลย

 

ขั้นตอนในการแก้ไขสระลอย

1. ทำการเลื่อน cursor ไปอยู่หลังตัวอักษรหรือวรรณยุกต์ที่ต้องการ
2. กดปุ่ม shift ค้างไว้
3. กดปุ่มลูกศร ไปทางซ้ายเพื่อทำการเลือกจุดที่ต้องการแก้ไข
4. ให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้อีกปุ่ม โดยที่ยังกดปุ่ม shift ค้างอยู่
5. จากนั้นให้กดลูกศรชี้บนหรือชี้ลงล่างเพื่อทำการเลื่อนตามใจชอบ
ซึ่งวิธีนี้ นอกจากจะใช้แก้ปัญหาสระหรือวรรณยุกต์ลอยได้แล้ว ยังสามารถใช้กับตัวอักษรได้อีกด้วย

การใส่ Icon ใน Linkbutton :asp

asp:Linkbutton นั้นเป็นปุ่มเครื่องมือที่ติดตั้งมาเป็นเครื่องมือพื้นฐานใน Visual Studio ซึ่งจะแตกต่างจาก asp:Button ปกตินั่นคือ asp:Linkbutton นั้นจะสามารถใส่รูปหรือไอคอนลงไปในปุ่มได้

ตัวอย่างการใส่ Icon ใน asp:Linkbutton

นำ CDN ของ Framework ที่จะใช้ มาใส่ไว้ที่ส่วน Header ของเว็บไซต์

ในตัวอย่างจะใช้ Icon Font awesome 

 • สร้างปุ่ม Linkbutton

 

 • เลือกไอคอนที่ต้องการใช้จาก Icon Font awesome

 • จากนั้นนำมาวางใน asp:Linkbutton

 • จากนั้นจึงจะได้ปุ่มที่มีไอคอน

การลบ kernel เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ /boot เต็ม

 1. เช็คพื้นที่ โดยใช้คำสั่ง df-h
 2. ทำการลบ kernel เก่า โดยใช้คำสั่ง apt autoremove –purge

UNSIGNED ใน MySQL คืออะไร

ใน MySQL เมื่อเรากำหนด Datatype ที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม อย่างเช่น INT จะมี attribute Unsigned ซึ่งเป็นตัวระบุว่าจะยอมให้มีค่าติดลบหรือไม่ ซึ่งก็คือ INT ปกติ จะมีค่าตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647 (ยอมให้ติดลบ) ส่วน INT Unsigned ที่ไม่มีค่าติดลบ จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 4294967295 (นำช่วงติดลบไปทบเป็นค่าบวกเพิ่ม)

วิธีการเลือกใช้

ให้พิจารณาว่าค่าใน Field หรือ Column นี้จะมีค่าติดลบหรือไม่ ถ้าไม่มีค่าติดลบเช่น “อายุ”  ก็ให้ใช้เป็นแบบ Unsigned ก็จะได้ช่วงเก็บข้อมูลเยอะขึ้น รวมทั้งป้องกันความผิดพลาด เพราะ Column นี้จะไม่ติดลบแน่ ๆ