Get Adobe Flash player

การประชุม

วิธีนำ Font ภาษาไทยจาก Google Font มาใช้บน Web Application

1.เข้าเว็ป  https://fonts.google.com/ 

2. แล้วเลือก ภาษาไทย

 

3. เลือกฟอนต์ที่ต้องการและกด รูปบวก

   4. เมื่อกดรูป บวกแล้วจะมีหน้านี้ขึ้นเพื่อในนำ CSS ไปใส่ ดังภาพ

5. ให้นำโค้ด  ไปแปะบนหัวเว็ป

6. และนำ โค้ด CSS ไปใส่  ในส่วนที่ต้องการเปลี่ยนภาษาไทย ถ้า .fontkanit คือ class เอาไปใส่ใน class

ก็จะฟอนต์ภาษาไทยอย่างง่ายไปใช้งาน

Devexpress Gridview การปรับแต่งส่วนต่างๆ [Part2]

ในส่วนนี้คือเป็นการชี้ Row ใน Gridview แล้วจะมีสีโฟกัสที่ Row นั้น

1  เข้าไปที่ SettingBehavior และไปที่ EnableRowHotTrack = True

2 ไปตั้งค่า ส่วนเสริมต่างๆเช่น สีที่เวลาชี้ไปหรือฟอนต์ ต่างๆ โดยเข้าไปที่ Styles
และ RowHotTrack   ถ้าต้องการ BackColor คือสีพื้นหลังก็เลือกตามที่ต้องการ

 

3. ผลลัพธ์ที่ได้

Devexpress Gridview การปรับแต่งส่วนต่างๆ [Part1]

1 Responsive Layout

ให้ทำการคลิกที่ Grid และไป properties  และไปที่ SettingsAdaptivity  และ AdaptivityMode เลือก HideDataCells. Grid จะย่อขยายตามหน้าจอและหดเข้าไป จะได้ดั่งภาพ

 

Task Scheduler Run Script aspx โดย Powershell (เอาไว้ส่ง Mail)

 1. เปิด Task Scheduler   และกด  Create Task


 

2.ใส่ชื่อ Task ตรง Name


3.ไปแทบ Trigger และกด New

4. เลือก Daily เพราะให้ทำประจำทุกวัน

Repeat task every คือ ให้ทำซ้ำทุกๆ 5 นาที

และกด OK

5. ไปที่แทบ Actor  และกด New จะขึ้นหน้าต่างตามนี้ และจากนั้น

ไป Browse โปรแกรม Powershell.exe

Add arguments ให้ใส่สคิปตามข้างล่าง

 

และ Setting ตามที่ตั้งมาแต่ต้น และกด OK

ASP.net C# ใช้ Culture UI แสดงผลรูปแบบที่รองรับภาษาไทย

โดย ให้เรา ก็อป UICulture=”th” Culture=”th-TH” ไว้บน TAG Page บนหัวสุด

และวิธีการใช้คือ   ให้เรา ตั้ง  Format ตามที่ต้องการจะมีผลออกมาในรูปแบบของไทย

( ลิ้งสำหรับ Format   https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings)

ให้ PHP กับ SQLแสดงผลภาษาไทยถูกต้องโดยใช้ Mysqli (utf8)

PHP และ SQL มักจะมีปัญหาการไม่รับรองภาษาไทย ซึ่งจะมีปัญหากับการจัดเก็บลงฐานข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล

โดยการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วไม่มีการตั้งค่าจะเห็นเป็นภาษาดังรูป

 

ในการสร้าง Database บน phpMyAdminนั้นควรเปลี่ยน Collation ให้เป็น utf8

โดยหน้าที่มีการบันทึกข้อมูลควรใส่ในส่วนของหน้า HTML

<meta http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=utf-8″>

ซึ่งกำหนด meta ของ charset=utf-8 เสมอ เพราะข้อมูลที่จะส่งไปยัง Server จะอยู่ในรูปแบบของ utf8 โดยที่ไม่ต้องไปแปลงให้เป็น utf8 ก่อนจัดเก็บ

 

mysqli_set_charset($???"utf8");

เพิ่ม mysqli_set_charset ให้กับการเชื่อมต่อ ก็ถือว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูก รับ-ส่ง จัดเก็บในรูปแบบของ utf8 แล้ว

 

วิธีแก้ปัญหา constructor error ใน phpmyadmin

 1. ใช้คำสั่ง sudo nano /usr/share/php/php-gettext/streams.php
 2. บรรทัดที่ 52 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function StringReader ($str=”) { เป็น function __construct($str=”) {
 3. บรรทัดที่ 90 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function FileReader($filename) { เป็น function __construct($filename) {
 4. บรทัดที่ 146 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function CachedFileReader($filename) { เป็น function __construct($filename) {
 5. ใช้คำสั่ง sudo nano /usr/share/php/php-gettext/gettext.php
 6. บรรทัดที่ 36 เปลี่ยนฟังกชั่น function gettext_reader($Reader, $enable_cache = true) { เป็น function __construct($Reader, $enable_cache = true) {

Poster Studylife

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc) ปรับข้อมูลผู้รับให้ตรงกับฐานข้อมูล กบ.

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc) ปรับข้อมูลผู้รับให้ตรงกับฐานข้อมูล กบ. โดย

 • ข้อมูลบุคลากรจะอ้างอิงกับฐานข้อมูล HRM ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ดูแลโดยกองบริหารงานบุคคล
 • สามารถแยกข้อมูลบุคลากรตามตำแหน่งงาน และตำแหน่งทางการบริหารได้
 • สามารถแสดงข้อมูลบุคลากรที่ไปช่วยราชการนอกหน่วยงานได้ เช่นตำแหน่ง อาจารย์ที่ประจำคณะ แต่ไปช่วยราชการที่อื่น
 • สามารถแสดงข้อมูลหน่วยงานย่อย หรือระดับสาขา เพื่อให้สามารถส่งเอกสารให้อาจารย์แต่ละสาขาได้

Operation DU plan

No สิ่งที่ต้องทำ คนรับผิดชอบ Deadline เสร็จสมบูรณ์? Note
1 แต่งตั้งทีมศูนย์นวตกรรม
ซึ่งควรประกอบไปด้วย Project Manager, IT, สื่อสารองค์กร และผู้ประสานงานคณะ
อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
2 Finalize นโยบายขับเคลื่อน อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
3 กำหนดวันในการจัด Digital Day อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
4 คิด incentive ที่จะช่วยกระตุ้นและเกิด action ในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน
5 แผนการแจกอีเมลให้กับนักศึกษา สวส 12 Jun 2017
6 แผนการกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้ sign in (แจกรางวัลผู้ใช้งานมากสุด) สวส 12 Jun 2017
7 เว็บไซต์เนื้อหาอบรม, วีดีโออบรม สวส 12 Jun 2017 เอาที่มีเบื้องต้น เพราะต้องมีการอัพเดทตลอดอยู่แล้
8 ตารางการอบรม, แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม
รายละเอียดหลักสูตร
สวส 12 Jun 2017
9 Template เว็บไซต์มหาวิทยาลัย สวส 12 Jun 2017
10 แผนสื่อสารโครงการ (project communication plan) กองสื่อสาร 12 Jun 2017 ประชุมคราวหน้าวันที่ 12 มิย ขอแผนคร่าวๆมานำเสนอก่อน
11 Agenda Digital Day ทีมศูนย์นวตกรรม xxx หลังจากได้ทีมศูนย์นวตกรรม
12 จัดตั้งทีม Digital Marketing อธิการบดีและผู้บริหาร, กองสื่อสาร xxx
13 Design pre/post evaluation Digital University Kudosiz 12 Jun 2017