Get Adobe Flash player

การประชุม

Operation DU plan

No สิ่งที่ต้องทำ คนรับผิดชอบ Deadline เสร็จสมบูรณ์? Note
1 แต่งตั้งทีมศูนย์นวตกรรม
ซึ่งควรประกอบไปด้วย Project Manager, IT, สื่อสารองค์กร และผู้ประสานงานคณะ
อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
2 Finalize นโยบายขับเคลื่อน อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
3 กำหนดวันในการจัด Digital Day อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
4 คิด incentive ที่จะช่วยกระตุ้นและเกิด action ในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน
5 แผนการแจกอีเมลให้กับนักศึกษา สวส 12 Jun 2017
6 แผนการกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้ sign in (แจกรางวัลผู้ใช้งานมากสุด) สวส 12 Jun 2017
7 เว็บไซต์เนื้อหาอบรม, วีดีโออบรม สวส 12 Jun 2017 เอาที่มีเบื้องต้น เพราะต้องมีการอัพเดทตลอดอยู่แล้
8 ตารางการอบรม, แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม
รายละเอียดหลักสูตร
สวส 12 Jun 2017
9 Template เว็บไซต์มหาวิทยาลัย สวส 12 Jun 2017
10 แผนสื่อสารโครงการ (project communication plan) กองสื่อสาร 12 Jun 2017 ประชุมคราวหน้าวันที่ 12 มิย ขอแผนคร่าวๆมานำเสนอก่อน
11 Agenda Digital Day ทีมศูนย์นวตกรรม xxx หลังจากได้ทีมศูนย์นวตกรรม
12 จัดตั้งทีม Digital Marketing อธิการบดีและผู้บริหาร, กองสื่อสาร xxx
13 Design pre/post evaluation Digital University Kudosiz 12 Jun 2017

คู่มือการอบรม Google Drive

1) Download การใช้งาน Google Drive ผ่านเว็บบราวเซอร์

2) Download วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประชุม กับ Partner Google

Account Google สามารถจัด OU Group ได้ และสามารถกำหนดได้ว่า OU ไหนสามารถใช้งาน Application ไหนได้บ้าง (partner จะช่วยดู Account เรื่อง Single Sign on)

การตั้งค่าการ Share document สามารถกำหนด public หรือ private เฉพาะ OU ได้

Google Classroom ปฏิทิน ผ่าน email จะสามารถแจ้งเตือนได้ แต่ น.ศ. ต้องลง e-mail บน mobile แล้วเชื่อมข้อมูลเข้า Calendar

 

 

 

Group meeting 3/2558

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในกลุ่ม ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนหลัง และมอบหมายงานใหม่ พร้อมเร่งรัดงานที่ยังไม่เสร็จ เมื่อวันที่ 28/07/2558
2015-07-28 11.04.322015-07-28 11.04.392015-07-28 11.05.202015-07-28 11.19.302015-07-28 11.19.26

ประชุมกลุ่ม 2/2558

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ดูสรุปผลการประชุมได้ที่ สรุปรายงานประชุม

98101 99100

 

ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน และวิธีการใช้โปรแกรมระบบสหกิจศึกษา ผู้เข้าประชุมพึงพอใจ และให้เพิ่มเติมส่วนพิมพ์ออกกระดาษเพื่อความสะดวก มีผู้เข้าประชุม 15 คน …รายงานการประชุม

11139384_1428972487415685_7070013271457877640_n20981_1428972620749005_4017626781118985901_n 11109449_1428972740748993_5031936041615347223_n11136724_1428972897415644_1588953257152950999_n  11149235_1428972974082303_7177496794747887656_n

 

DevExpress : XRBarCode เมื่อเครื่อง Scan barcode ทำการ Scan แล้วได้ตัวเลขเกิน

DevExpress : XRBarCode เมื่อเครื่อง Scan barcode ทำการ Scan แล้วได้ตัวเลขเกิน

ปัญหา : เวลา XRBarCode ถูก Scan ด้วยเครื่องอ่าน BarCode แล้วได้ตัวเลขเพิ่มมาเช่นบัตรนักศึกษาปกติ 135750603230-2 แต่พอ Scan ดันได้ 135750603230-2U มีตัว U เพิ่มมา

วิธีการแก้ไข : ต้องปรับ Properties ของ XRBarCode ในส่วนของ Symbology-> CalcCheckSum = False ปกติมันเป็น Ture เวลาเครื่อง Scan จะได้ค่า Sum ในการ Scan ทำให้ตัวเลขมี digit เพิ่ม (ปัญหานี้จะเกิดกับ Symbology Type บางประเภทเช่น Code39 ที่มีโหมด Check Sum)

ประชุมกลุ่มครั้งที่ 1/2558

 

2015-01-12 14.52.20   2015-01-12 14.52.25

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไข ปีงบประมาณ 2558

 

 

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้บุคลากร

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

-เพิ่มส่วนของการยืมคืนและเก็บสถิติการยืมคืนแยกตามหน่วยงาน แยกตามปี

-เพิ่ม MA เก็บสถานะการส่งซ่อมและค่าใช้จ่าย

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/cr (ใช้ Account RMUTP Passport)

rental1
rental2
rental3

rental4