Get Adobe Flash player

ระบบสารสนเทศ

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน เพื่อให้ง่ายต่อการส่งตัวแทนเข้าประชุม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมหลักไม่สามารถมาประชุมตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th 

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป โดยปกติจะมีแค่ความคิดเห็นของหัวหน้างาน และผู้ดูแลบุคลากรของหน่วยงาน ได้เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงไป เช่น ความคิดเห็นในการอนุมัติ ของ ผอ./คณะบดี โดยจะแสดงในหน้าใบลาดังภาพด้านล่าง

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

  • แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา

pict1

 

  • ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก

pict2

 

  • ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น

pict3

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทิน

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทินให้แสดงรายการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกจากปฏิทินและเข้าไปยังการประชุมนั้นๆ ได้

 

emeeting1
emeeting2

ปรับปรุงระบบ e-meeting

update ระบบ e-meeting.rmutp.ac.th

  • เพิ่มให้สามารถ add file ได้หลายไฟล์
  • ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้บริหารระดับ ceo เท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเลขาสามารถจดบันทึกสรุปและมติได้
  • สามารถแยกกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกผู้เข้าร่วม
  • ระบบจะส่งคำเชิญพร้อมใบบันทึกข้อความให้ และมีรายชื่อพร้อมเบอร์โทรผู้ประสานงาน
  • ปุ่มตอบรับการเข้าร่วมปรับให้ เป็นเข้าร่วมประชุม ถ้าติดธุระจะมีปุ่มติดราชการให้เลือก

List รายการแก้ไขจากที่คุยงาน สีเขียวคือเสร็จแล้ว

Screen Shot 2559-08-03 at 2.42.07 AM

ภาพหน้าจอการแก้ไข

หน้า edit ระเบียบวาระ สามารถเพิ่มไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์แล้ว

emeeting1png

หน้าผู้เข้าร่วม นำรายชื่อผู้บริหารและจัดกลุ่มให้สามารถเลือกใช้งานได้ง่าย (แต่จะมีผู้ดูแลระบบสองคนไว้ทดสอบ)

emeeting2png

หลังจากเลือกผู้เข้าร่วมจะพบกับหน้าเลือก ตำแหน่งในการประชุมครั้งนั้นๆ โดยผู้ช่วยเลขา หรือกรรมการเลขาสามารถบันทึก สรุปเรื่อง และมติที่ประชุมเข้าสู่ระบบได้ (เลือกรายการจากหน้าแรกจะสามารถเข้าไปบันทึกได้)

emeeting3png

ระบบจะทำการส่ง email ไปยังผู้เข้าร่วมทุกคน โดยมีข้อมูลการประชุม และเบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน และแนบใบบันทึกข้อความการเชิญประชุมไปด้วย

Screen Shot 2559-08-03 at 2.37.13 AM

เมื่อกดที่ใบบันทึกข้อความเชิญประชุม ระบบจะแสดงใบบันทึกข้อความแบบเต็มให้ตามภาพด้านล่าง

Screen Shot 2559-08-03 at 2.37.51 AM