Get Adobe Flash player

ระบบสารสนเทศ

พัฒนาระบบสมัครอบรมออนไลน์

ระบบสมัครอบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นระบบสำหรับจัดการเกี่ยวกับการสมัคร ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนคร

ฺBy Noppanan.N

ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ มทร.พระนคร

ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่จากเดิมใช้ชื่อว่า MIS For Building เปลี่ยนมาใช้เป็นคำว่า Building Information System (BIM) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th โดยอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบ

  • นำเข้าและแสดงข้อมูลห้องและอาคารจากข้อมูลในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)
  • นำเข้าและแสดงผลข้อมูลห้องและอาคารจากข้อมูลฝ่ายทะเบียนในส่วนของการจัดการเรียนการสอน
  • ทำหน้า เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลห้องและข้อมูลอาคาร
  • ทำการ map ข้อมูลระหว่างสองแหล่งคือข้อมูลจากระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) กับระบบทะเบียน เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกัน
  • ทำการเก็บภาพข้อมูลห้องและข้อมูลแบบแปลนห้อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://bim.rmutp.ac.th

พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS)

เป็นระบบที่ให้ผู้รับผิดชอบงานประกันในทุกระดับเข้าบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบงานคุณภาพการศึกษา (common data set) โดยระบบจะช่วยทวนสอบข้อมูลในแต่ระดับให้มีความสอดคล้องกันในทุกๆ องค์ประกอบ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ link http://iqa.rmutp.ac.th/cds/

พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเช่าโดยใช้ QR Code บนมือถือได้

พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเช่า Computer Rental เป็นระบบที่มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลการเช่าเครื่องจากบริษัทต่างๆ เพื่อรวบรวมรายละเอียดและสถานที่ตั้งของคอมพิวเตอร์นั้นๆภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยสามารถใช้ QR Code ในการระบุและสามารถตรวจสอบอัพเดทได้ผ่านมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่อง ให้ง่ายต่อการตรวจสอบเครื่องเช่าในแต่ละรุ่นได้ พร้อมทั้งสามารถอัพเดทสถานะการใช้งานเช่น ใช้งานปกติ, เสีย, ส่งซ่อม หรือสถานะการรอนำไปใช้ได้

สามารถเข้าใช้งานได้จาก Link http://203.158.144.140/cr/ โดยใช้ Username / Password ที่ใช้เข้าระบบสารบรรญอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-doc (Username ที่เข้าใช้จะต้องเป็นผู้ดูแลหรือคนภายในสำนักวิทยาบริการฯ เท่านั้น)

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

1. ผู้ใช้งานผ่าน Browser ทำการ Login เข้าระบบ ผ่าน http://203.158.144.140/cr/

2.เมื่อเข้ามาหน้าแรกจะพบกับหน้าแสดงข้อมูลเครื่องเช่าพร้อมทั้ง QR Code ที่มีการเก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งอาจจะโหลดนานหน่อยเพราะการ Generate QR Code ผ่านหน้าเว็บค่อนข้างใช้เวลา ในหน้านี้เราสามารถค้นหาเครื่องเช่าที่ต้องการได้

3. การเพิ่มเครื่องเช่าจะต้องทำการ Generate QR Code ขึ้นมาใหม่ ให้เลือกที่เมนู Generate QR Code หลังจากนั้นให้ใส่ Pattern QR Code ที่ต้องการได้ และกดปุ่ม Submit เพื่อทำการ Generate QR Code ขึ้นมาอาจจะใช้เวลานิดหน่อยก็จะได้ QR Code พร้อมใช้งาน

4. พิมพ์ QR Code เพื่อนำไปแปะไว้กับเครื่องเช่า ให้เลือกติ๊กเช็คบ๊อคหรือเลือก All ด้านบนเพื่อเลือก QR Code ที่ต้องการ ในการพิมพ์ 1 ครั้งจะได้ QR Code 56 อันต่อ 1 หน้า ให้พิมพ์ทีละหน้าเพื่อง่ายและไม่ต้องรอโหลดหน้าเว็บนาน

5. นำ QR Code ที่ได้มาตัดออกเพื่อนำไปติดกับเครื่องเช่าแต่ละเครื่อง

6. ทดสอบ Scan QR Code เพื่อดูข้อมูลหรือ Update ข้อมูลเครื่องเช่า ในขั้นตอนนี้จะต้องใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้ที่สามารถโหลด แอพพลิเคชั่น Scan และสามารถใช้งานได้ปกติ (แอพพลิเคชั่น Scan จะมีทั้งบน iOS และ Android)

6.1 ทำการ Scan QR Code ที่แปะไว้เพื่อดูข้อมูล

6.2 เมื่อ Scan QR Code ถ้าไม่ทำการ Login ครั้งแรกจะต้องทำการ Login เพื่อพิสูจน์ตัวตนก่อนให้ใส่ Username / Password ตัวเดียวกับขั้นตอนแรก

 

6.3 เมื่อ Login เข้ามาแล้วจะพบข้อมูลของเครื่องเช่าที่ทำการ Scan QR Code สามารถแก้ไขอัพเดทข้อมูลสถานะได้จากในหน้านี้

 

 

ระบบดูเวลาการทำงานของบุคลากร มทร.พระนคร

ระบบดูเวลาการทำงานของบุคลากรจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหน้าตึกอธิการ เป็นระบบที่ทำมาเพื่อเชื่อมกับฐานข้อมูลการลงเวลาการทำงานผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดึงข้อมูลมาแสดงผ่านเว็บเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและการเรียกดูเวลาการทำงาน พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้กับระบบขอเบิกค่าล่วงเวลาการทำงานหรือค่าโอที สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/trs/Login.aspx
ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ เพิ่มส่วนรายงานของผู้ดูแลระบบ

ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ เพิ่มส่วนรายงานของผู้ดูแลระบบ เป็นรายงานจำนวนการลาแยกตามแต่ละประเภท สามารถค้นหาตามปีงบประมาณหรือเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/arit_leave

พัฒนาระบบบริการรับสั่งซื้อ Surface ออนไลน์

ระบบบริการรับสั่งซื้อ Surface ออนไลน์ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อสั่งซื้อ Surface จากทาง Microsoft ในราคาพิเศษ โดยทางสำนักวิทยบริการเป็นเพียงผู้รวบรวมรายการสั่งซื้อและทำการสั่งซื้อในนามมหาวิยาลัยเท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport เข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/surface/


ฺัBy Noppanan.N

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Docment System ในส่วนของการค้นหา

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Docment System ในส่วนของการค้นหา
รายการที่ปรับ – เพิ่มหมวดหมู่หัวข้อ หนังสือที่ยังไม่เปิดอ่าน และเพิ่มการค้นหาโดยระบุชื่อผู้ส่ง และวันที่ส่ง

พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี

ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี เป็นระบบเพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารการจัดการงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี และรายจ่ายในการใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อแสดงรายการที่ใช้ไปในแต่ละปีงบประมาณเพื่อสามารถระบุงบประมาณที่ได้รับและสามารถคำนวนงบประมาณที่เหลือได้ รวมทั้งยังแสดงรายละเอียดการเบิกใช้วัสดุต่างๆเช่น เบิกโดยใคร เบิกไปเท่าไหร

[ เข้าใช้งานที่ http://203.158.144.140/budgetmanagement เข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport หรือตัวเดียวกับ Account Edoc ]

 


พัฒนาเว็บไซต์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 และการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4

พัฒนาเว็บไซต์ 5th RMUTNC & 4th RMUTIC เป็นเว็บไซต์สำหรับการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4
สามารถดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ http://rmutcon.rmutp.ac.th/