Get Adobe Flash player

พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2557

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม สามารถเข้าดูสถิติได้ที่ link http://203.158.144.140/edoc_report/report2.aspx

สถิติการใช้งาน edoc2

 

สถิติการใช้งาน edoc3

 

สถิติการใช้งาน edoc1

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานโดยรวมปุ่มลงทะเบียนหนังสือเข้ากับปุ่มส่งต่อและดำเนินการ และปรับปรุงส่วนของการพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งการในหนังสือที่เกี่ยวข้อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://edoc.rmutp.ac.th

edoc1

edoc2

พัฒนาระบบบริหารบริการวิชาการ

Picture 2014-06-03 10_43_19

By Pamok.R

 

ปรับปรุงรายงานสถิติการใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงรายงานสถิติการใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมแยกรายงานสถิตินอกเหนือจากกราฟให้แสดงผลรายปี และแยกตามคณะแยกตามผู้ใช้งานแต่ละคณะได้ สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้า http://edoc.rmutp.ac.th และคลิกเลือก ดูรายงานทั้งหมด หรืออาจจะเข้าที่ http://203.158.144.140/edoc_report/userreport.aspx

By Sompoach.K

พัฒนาระบบสมัครอบรมออนไลน์

ระบบสมัครอบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นระบบสำหรับจัดการเกี่ยวกับการสมัคร ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนคร

ฺBy Noppanan.N

พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS)

เป็นระบบที่ให้ผู้รับผิดชอบงานประกันในทุกระดับเข้าบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบงานคุณภาพการศึกษา (common data set) โดยระบบจะช่วยทวนสอบข้อมูลในแต่ระดับให้มีความสอดคล้องกันในทุกๆ องค์ประกอบ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ link http://iqa.rmutp.ac.th/cds/

พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเช่าโดยใช้ QR Code บนมือถือได้

พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเช่า Computer Rental เป็นระบบที่มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลการเช่าเครื่องจากบริษัทต่างๆ เพื่อรวบรวมรายละเอียดและสถานที่ตั้งของคอมพิวเตอร์นั้นๆภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยสามารถใช้ QR Code ในการระบุและสามารถตรวจสอบอัพเดทได้ผ่านมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่อง ให้ง่ายต่อการตรวจสอบเครื่องเช่าในแต่ละรุ่นได้ พร้อมทั้งสามารถอัพเดทสถานะการใช้งานเช่น ใช้งานปกติ, เสีย, ส่งซ่อม หรือสถานะการรอนำไปใช้ได้

สามารถเข้าใช้งานได้จาก Link http://203.158.144.140/cr/ โดยใช้ Username / Password ที่ใช้เข้าระบบสารบรรญอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-doc (Username ที่เข้าใช้จะต้องเป็นผู้ดูแลหรือคนภายในสำนักวิทยาบริการฯ เท่านั้น)

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

1. ผู้ใช้งานผ่าน Browser ทำการ Login เข้าระบบ ผ่าน http://203.158.144.140/cr/

2.เมื่อเข้ามาหน้าแรกจะพบกับหน้าแสดงข้อมูลเครื่องเช่าพร้อมทั้ง QR Code ที่มีการเก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งอาจจะโหลดนานหน่อยเพราะการ Generate QR Code ผ่านหน้าเว็บค่อนข้างใช้เวลา ในหน้านี้เราสามารถค้นหาเครื่องเช่าที่ต้องการได้

3. การเพิ่มเครื่องเช่าจะต้องทำการ Generate QR Code ขึ้นมาใหม่ ให้เลือกที่เมนู Generate QR Code หลังจากนั้นให้ใส่ Pattern QR Code ที่ต้องการได้ และกดปุ่ม Submit เพื่อทำการ Generate QR Code ขึ้นมาอาจจะใช้เวลานิดหน่อยก็จะได้ QR Code พร้อมใช้งาน

4. พิมพ์ QR Code เพื่อนำไปแปะไว้กับเครื่องเช่า ให้เลือกติ๊กเช็คบ๊อคหรือเลือก All ด้านบนเพื่อเลือก QR Code ที่ต้องการ ในการพิมพ์ 1 ครั้งจะได้ QR Code 56 อันต่อ 1 หน้า ให้พิมพ์ทีละหน้าเพื่อง่ายและไม่ต้องรอโหลดหน้าเว็บนาน

5. นำ QR Code ที่ได้มาตัดออกเพื่อนำไปติดกับเครื่องเช่าแต่ละเครื่อง

6. ทดสอบ Scan QR Code เพื่อดูข้อมูลหรือ Update ข้อมูลเครื่องเช่า ในขั้นตอนนี้จะต้องใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้ที่สามารถโหลด แอพพลิเคชั่น Scan และสามารถใช้งานได้ปกติ (แอพพลิเคชั่น Scan จะมีทั้งบน iOS และ Android)

6.1 ทำการ Scan QR Code ที่แปะไว้เพื่อดูข้อมูล

6.2 เมื่อ Scan QR Code ถ้าไม่ทำการ Login ครั้งแรกจะต้องทำการ Login เพื่อพิสูจน์ตัวตนก่อนให้ใส่ Username / Password ตัวเดียวกับขั้นตอนแรก

 

6.3 เมื่อ Login เข้ามาแล้วจะพบข้อมูลของเครื่องเช่าที่ทำการ Scan QR Code สามารถแก้ไขอัพเดทข้อมูลสถานะได้จากในหน้านี้