Get Adobe Flash player

พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2559

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting เพิ่มระบบการแนบไฟล์เอกสารเชิญประชุม และการตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่าน e-mail สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th/ ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

emeeting1

emeeting2

emeeting3

emeeting4

emeeting6

เพิ่มผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบ e-Payslip

เพิ่มผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบ e-Pay Slip
โดยจะแจ้งผลการเลื่อยขั้นเงินเดือนให้กับบุคลากรทราบ จากที่เคยได้เป็นกระดาษ ก็สามารถดูออนไลน์ และสามารถดูย้อนหลังได้

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ e-Pay Slip

payslip1

payslip2

payslip3

payslip4

payslip5

payslip6

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทิน

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทินให้แสดงรายการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกจากปฏิทินและเข้าไปยังการประชุมนั้นๆ ได้

 

emeeting1
emeeting2

ปรับปรุงระบบ e-meeting

update ระบบ e-meeting.rmutp.ac.th

  • เพิ่มให้สามารถ add file ได้หลายไฟล์
  • ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้บริหารระดับ ceo เท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเลขาสามารถจดบันทึกสรุปและมติได้
  • สามารถแยกกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกผู้เข้าร่วม
  • ระบบจะส่งคำเชิญพร้อมใบบันทึกข้อความให้ และมีรายชื่อพร้อมเบอร์โทรผู้ประสานงาน
  • ปุ่มตอบรับการเข้าร่วมปรับให้ เป็นเข้าร่วมประชุม ถ้าติดธุระจะมีปุ่มติดราชการให้เลือก

List รายการแก้ไขจากที่คุยงาน สีเขียวคือเสร็จแล้ว

Screen Shot 2559-08-03 at 2.42.07 AM

ภาพหน้าจอการแก้ไข

หน้า edit ระเบียบวาระ สามารถเพิ่มไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์แล้ว

emeeting1png

หน้าผู้เข้าร่วม นำรายชื่อผู้บริหารและจัดกลุ่มให้สามารถเลือกใช้งานได้ง่าย (แต่จะมีผู้ดูแลระบบสองคนไว้ทดสอบ)

emeeting2png

หลังจากเลือกผู้เข้าร่วมจะพบกับหน้าเลือก ตำแหน่งในการประชุมครั้งนั้นๆ โดยผู้ช่วยเลขา หรือกรรมการเลขาสามารถบันทึก สรุปเรื่อง และมติที่ประชุมเข้าสู่ระบบได้ (เลือกรายการจากหน้าแรกจะสามารถเข้าไปบันทึกได้)

emeeting3png

ระบบจะทำการส่ง email ไปยังผู้เข้าร่วมทุกคน โดยมีข้อมูลการประชุม และเบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน และแนบใบบันทึกข้อความการเชิญประชุมไปด้วย

Screen Shot 2559-08-03 at 2.37.13 AM

เมื่อกดที่ใบบันทึกข้อความเชิญประชุม ระบบจะแสดงใบบันทึกข้อความแบบเต็มให้ตามภาพด้านล่าง

Screen Shot 2559-08-03 at 2.37.51 AM

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา เพิ่มให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้าข้อมูลนักศึกษาใหม่ได้จากฐานข้อมูลของระบบทะเบียน และปรับให้ใบรายชื่อที่มีบาร์โค้ดแสดงข้อมูลใหม่ที่นำเข้า สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx

activity1
activity3
activity4

เพิ่มใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

เพิ่มใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx

สำหรับนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/Student_Login.aspx

 

activity1

activity2

activity3

ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ mbudget (ภายใน สวส)

ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ mbudget (ภายใน สวส) เพิ่มข้อมูลเจ้าของโครงการ และผู้รับผิดชอบ

สามารถเข้าใช้งาได้จาก link http://203.158.144.140/mbudget

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลเจ้าของโครงการสามารถทำได้ดังนี้

1

2

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลผู้รับผิดชอบสามารถทำได้ดังนี้ (ผู้รับผิดชอบใช้สำหรับบอกสถานะของผู้รับผิดชอบในรายการย่อยของโครงการ)

3

เมื่อทำการเพิ่มเจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบสามารถเห็นรายละเอียดในหน้าแรกหลังจาก Login ด้วย

4

ปรับปรุงระบบ Pay Slip เพิ่มหน้าแสดงรายได้อื่นๆ โดยเชื่อมกับ ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP)

ปรับปรุงระบบ Pay Slip เพิ่มหน้าแสดงรายได้อื่นๆ โดยเชื่อมกับ ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP)

โดยสามารถแสดงรายได้อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าสอน ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ที่มีการจ่ายเงินจากระบบ ERP ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/payslip/ เข้าระบบด้วย RMUTP Passport และเข้าที่เมนูรายได้อื่นๆ ดังภาพด้านล่าง

payslip

 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการแบบแยกหมวดหมู่ได้โดยคลิ๊กที่ลูกษรบนหัวคอลัมน์ดังภาพด้านล่าง

payslip2

BPM Track : ระบบติดตามงบประมาณ มทร.พระนคร

BPM Track : ระบบติดตามงบประมาณ มทร.พระนคร เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อติดตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนของ มทร.พระนคร ซึ่งเป็นการพัฒนาระยะยาวเพื่อติดตามผลการดำเนินการ และแจ้งเตือนให้ผู้บริหารรับทราบเมื่อใกล้ปิดปีงบประมาณ

ระบบนี้พัฒนาขึ้นในเฟสแรก แสดงรายการโครงการต่างๆ ตามผลผลิตและตัวชี้วัดทั้งแสดงสถานะตามไตรมาส สามารถทดสอบเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/bpm_track โดยใช้ RMUTP Passport สำหรับเข้าใช้งาน กรณีที่เข้าใช้งานไม่ได้ให้ติดต่อ สำนักวิทยบริการฯ (เบอร์โทรภายใน 6760 ) เพื่อขอเปิดใช้งาน

bpm_track0

สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดโครงการได้ที่ เครื่องหมาย + และ – ตามภาพลูกษรด้านล่าง
bpm_track1

สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ โดยใช้ RMUTP Passport ในการเข้าใช้งาน แต่จะต้องขอใช้งานจากหน้าผู้ดูแลระบบเสียก่อน

bpm_track2

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เพิ่มการสมัครสมาชิก ในเมนูเปิดใช้งานกิจกรรมระบุจำนวนที่เปิดรับและเลือกให้สามารถสมัครสมาชิกได้
  • หน้าแรกของเว็บแสดงกิจกรรมที่เปิดรับ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกด้วยตนเองโดยระบุ E-mail และเบอร์โทรเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้
  • หน้าแสดงการเข้าร่วมแยกข้อมูลจำนวนผู้สมัคร เปิดรับ และจำนวนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เมื่อนักศึกษา สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ดูแล (กองพัฒฯ) บันทึกผู้เข้าร่วม ระบบจะสามารถบันทึกการเข้าร่วมให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมได้ทันที

Step 1 เริ่มจากหน่วยงานดำเนินการเปิดใช้งานกิจกรรม
Activity1

Step 2 นักศึกษาเห็นกิจกรรมที่เปิดรับผ่านหน้าเว็บกิจกรรม
Activity2
Step 3 นักศึกษาสามารถกดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
Activity3
Step 4 กดปุ่มสมัครเข้าร่วม
Activity4
Step 5 นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้
Activity5
Step 6 หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมสามารถตรวจสอบจำนวนผู้สมัครได้ใน เมนูลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
Activity6
Step 7 ดูข้อมูลผู้เข้าร่วมทั้งหมด
Activity7
Step 8 ดูข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Activity8