Get Adobe Flash player

ครุภัณฑ์

ปรับปรุงระบบคำนวนค่าเสื่อมครุภัณฑ์

ปรับปรุงระบบคำนวนค่าเสื่อมครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://203.158.144.140/arit_resource

สามารถเก็บข้อมูลด้วย barcode เพื่อง่ายต่อการค้นหาและการเก็บข้อมูล

– แก้ไขหน้าเพิ่มข้อมูล และหน้าแก้ไขข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ให้เก็บข้อมูล barcode
– แก้หน้าแสดงรายการครุภัณฑ์ให้สามารถยิงด้วย barcode และทำการค้นหาให้อัตโนมัติ

 

arit_resource_barcode1arit_resource_barcode2

 

ปรับปรุงระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์

แก้ไขระบบ Add ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการฯ ลองเข้าใช้ดูครับ  http://203.158.144.140/arit_resource/

arit_resourceupdate1 

arit_resourceupdate2
arit_resourceupdate3

โดย…สมโภชน์ กุลธารารมณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท. มทร.พระนคร

ระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์

ระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์

ระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์